Termen Extins: Complexul Phoenix din or. Rișcani anunță poziția vacantă de Director ExecutivCine suntem noi: 

Complexul Phoenix oferă servicii sociale de calitate înaltă pentru copii și tinerii cu nevoi speciale. Servicii rezidențiale pentru vârstnici. Un model unic pentru RM prin aspectul inovativ, facilități și echipament modern, servicii profesionale 

Ce persoană căutăm: 

O persoană perseverentă si orientată spre rezultate, capabilă să găsească soluții acolo unde alți văd doar probleme, care împărtășește viziunea si valorile Complexului Phoenix. Oferim posibilități de autorealizare si construirea unei cariere de succes, mediu de lucru dinamic si remunerare competitivă. 

Atribuții și responsabilități: 

 • Organizează și dirijează activitatea curentă a Complexului Phoenix în conformitate cu Regulamentul Asociației, deciziile Adunării Generale și ale Consiliului de Administrare, 
 • Coordonează implementarea Planului de Activitate a Complexului Phoenix, inclusiv a Planului de Monitorizare și Evaluare a realizării obiectivelor și rezultatelor; 
 • Asigură respectarea și corectitudinea procedurilor interne stabilite; 
 • Asigură reprezentarea intereselor Asociației și contribuie la crearea unei imagini pozitive în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare, conferințe și relațiile cu mass media; 
 • Dezvoltă și menține relații de bună colaborare atât între Complexul Phoenix, cât și cu partenerii externi; 
 • Administrează și gestionează corect mijloacele financiare ale Complexului Phoenix; 
 • Elaborează bugetul anual al organizației cu implicarea managerului financiar şi contabilului; 
 • Inițiază propuneri de proiecte către donatori și coordonează implementarea programelor şi proiectelor; 
 • Asigură un climat favorabil pentru instruirea și perfecționarea continuă a echipei Complexului Phoenix. 
 • Raportează Consiliului de Administrare și Adunării Generale privind activitatea Complexului Phoenix în termenii stabiliți și la standardele de calitate 
 • Asigură şi răspunde de gestionarea eficace şi eficientă a resurselor organizației; 

Profil și calificări necesare: 

 • Studii universitare în domeniul economic administrativ/management, științe economie/sociale sau alte domenii relevante. Studiile post universitare în domenii relevante prezintă un avantaj. 
 • Experiență în muncă cel puțin de 2 ani și cunoștințe practice ale lucrului în cadrul organizațiilor neguvernamentale sau administrației publice locale;  
 • Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul managementului organizațional, al programelor/proiectelor în domeniul dezvoltării locale, rurale, economice ș.a. domenii relevante; 
 • Experiența în domeniul serviciilor sociale de integrare a persoanelor cu necesități speciale constituie un avantaj 
 • Permis de conducere B va constitui un avantaj 

Competențe și abilități: 

 • Competență în planificare strategică și managementul proiectelor; 
 • Abilități de lider, de setare a priorităților, organizare a timpului și lucrului în echipă; 
 • Abilități de negociere și atragere de fonduri; 
 • Abilități de comunicare și raportare eficientă verbal și în scris; 
 • Abilități de colectare și analiză a informației, și formulare a concluziilor; 
 • Abilități de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale; 
 • Cunoașterea limbilor română, rusă. Engleza este un avantaj; 
 • Cunoașterea calculatorului MS Office, pachetul Google (Google docs, gmail) la nivel de utilizator avansat 
 • Capacitate de influențare si negociere;  
 • Inițiativă, orientare către soluții si rezultate, perseverenta; 
 • Experiență in activități ONG sau voluntariat. 

Dosarul candidatului va include: 

 • Curriculum vitae (CV) (în limba română); 
 • Scrisoare de intenție care va include motivele pentru care candidatul consideră că este potrivit pentru acest post, viziunea proprie privind activitatea în poziția respectivă. 

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa electronică ana@mad-aid.org.uk sau in format fizic la adresa: strada Luceafărul 26, or. Riscani, până pe data de 10 Septembrie 2022.  In subiectul mesajului scrieti: Pentru pozitia de Director Executiv.

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ana Ciolan, email: ana@mad-aid.org.uk, mobil: 068020808  

 Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Articol adaugat de: Ana Ciolan
Alte articole:

telegram