BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al secției cercetări analize publicațiiAtribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora.

Obiectivele postului:

Economistul principal produce indicatorii aferenți contului veniturilor primare și serviciilor de intermediere financiară indirect măsurate, din balanța de plăți a Republicii Moldova.

Cerințe minime obligatorii:

1.   Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2.    Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economiei;

3.    Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;

4.    Utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office, în particular al aplicațiilor de calcul;

5.    Vorbitor fluent al limbii de stat și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

6.    Familiarizat cu legislația din domeniu;

7.    Competențe:  integritate, onestitate, responsabilitate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experiența de lucru în domeniul statistic, al macroeconomiei de peste 2 ani;

2.    Posedarea cunoștințelor de lucru cu baze de date;

3.    Competențe în utilizarea limbajului structurat de interogare (SQL);

4.    Vorbitor fluent al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al Secţiei cercetări, analize, publicaţii, Direcţia statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

- Colectează, verifică şi analizează datele primare, ce ţin de  (1) veniturile primare din investiţii (investiții directe, de portofoliu, alte investiţii, venituri aferente activelor oficiale de rezervă), (2)  alte venituri primare (impozite pe producție și pe import, subsidii și renta) și (3) serviciile de intermediere financiară indirect măsurate.

- Elaborează estimări;

- Participă la compilarea statisticii sectorului extern;

- Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor şi elaborare a unor noi formulare, precum şi executarea cercetărilor;

- Participă la dezvoltarea sistemului informaţional de colectare şi producere a statisticii balanţei de plăţi a statului;

- Participă la procesul de control intern al calităţii datelor.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 15 septembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos:

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

4. Codul de bune practici al statisticilor europene;

5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);

6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0


telegram