Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui expert/grup de experți pentru ghidarea și asistarea la angajarea în câmpul muncii din Republica Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

CNTM este în căutarea unui expert care va un raport cu ajutorul căruia se vor identifica pașii și acțiunile care trebuie întreprinse de tinerii refugiați că sa fie angajați în câmpul muncii și va oferi suport în procesul de căutare a unui loc de muncă pentru refugiații din Ucraina care decid să rămână în Moldova pe un termen lung sau chiar permanent.

Obiectivul inițiativei date este de a sprijini refugiații veniți din Ucraina să-și asigure un loc de muncă în Moldova dar și să beneficieze de o serie de consultații pentru o integrare mai ușoară în câmpul muncii. În urma consultărilor ne propunem să ajutăm 10 beneficiari să fie angajați în Moldova inclusiv în cadrul CNTM.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții: 

 • Studii superioare în domeniul jurisprudenței, protecția socială sau alte facultăți relevante;
 • Abilități bune de comunicare;
 • Cunoașterea cadrului legislativ cu privire la muncă în Republica Moldova;
 • Cunoașterea cadrului legislativ național cu privire la refugiați;
 • Cunoașterea sistemului de protecție socială;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză;

Cerințe față de candidat

 • Elaborarea unui studiu/raport cu privire la pașii și acțiunile necesare a fi parcurse de tinerii refugiați pentru a fi angajați în câmpul muncii;
 • Consiliere profesională în domeniul Muncii;
 • Asistență în procesul de căutare a unui loc de munca;
 • Asistență juridică.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat; 
 • Scrisoare de motivare
 • Oferta financiară
 • Metodologia de cercetare

Pentru mai multe detalii accesați Termenii de Referință.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: cntm.corespondenta@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Employment_Expert_NRC”.

Termen limită de expediere a dosarului: 22.08.2022

Pentru informații suplimentare puteți contacta Coordonatorul proiectului, Banari Roman la adresa cntm.corespondenta@gmail.com sau la numarul de telefon 022 235 175