Achiziționarea serviciilor de dezvoltare a unei platforme online

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA” lansează invitația de participare la concurs pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a platformei „Centrul virtual de ghidare în carieră TIME4SKILLS”.

Prestarea serviciilor va avea loc în cadrul proiectului „Centrul virtual de ghidare în carieră TIME4SKILLS”, implementat de Asociația “FĂCLIA” în perioada februarie 2022 - iulie 2023. Mijloacele financiare sunt acordate de către Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului ”Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de incluziune a tinerilor și tinerelor NEET)” finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere”.

În vederea implementării obiectivelor proiectului, Asociația “FĂCLIA” solicită oferte de la companii specializate în vederea prestării serviciilor conform următorilor termeni de referință

Criterii de selecție:

  • Aplicantul este persoană juridică;
  • Condițiile și termenii garanției;
  • Preţ competitiv;
  • Termenul și condițiile de livrare.

Conținutul dosarului de aplicare:

  • Oferta comercială, care va include informații referitor la companie și prețul serviciilor, fără TVA;
  • Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

Termene:

Ofertele vor fi prezentate la adresa de e-mail: faclia.ungheni@gmail.com până la data de 28 august 2022.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: faclia.ungheni@gmail.com