Funcția vacantă: Specialist principal, Secția abilități non-juridice, relații publice și editări

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Funcția vacantăSpecialist principal, Secția abilități non-juridice, relații publice și editări

(1 funcție perioadă nedeterminată)

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Specialist principal, Secția abilități non-juridice, relații publice și editări include:

– competiția dosarelor;

– proba interviului.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 • monitorizează evenimentele din cadrul INJ și menţine site-ul INJ, plasând toate materialele relevante;
 • pregătește comunicate, știri, alte materiale informative de la diverse evenimente din cadrul Institutului sau cu participarea Institutului;
 • asigură redactarea legitimaţiilor, cărților de vizită, diplomelor, certificatelor, calendarelor, felicitărilor, agendelor, materialelor promoționale etc;
 • asigură procesul de distribuire a Revistei INJ către formatori, instituțiile publice din Republica Moldova, instituțiile de administrare a profesioniștilor din sectorul justiției, precum și către instituții din străinătate;
 • îndeplineşte şi păstrează registrul de evidență a distribuirii Revistei INJ și a materialelor didactice.

Condițiile de participare la concurs:

 • studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în jurnalism, ştiinţe ale comunicării sau filologice.
 • cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, PowerPoint, Internet, programe de editare imagini (Adobe Photoshop, Paint.net sau GIMP), precum şi cunoştinţe de utilizare a echipamentelor tehnice de birou.
 • abilităţi avansate de comunicare, creativitate, abilităţi de lucru cu informația, elaborare a documentelor, prezentare, argumentare şi gândire logică, mobilizare de sine și a echipei.
 • cunoaşterea limbii de stat și cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;

Dosarul de participare la concurs, va conține următoarele documente:

 •  cererea de participare la concurs conform Anexei;
 • scrisoarea de motivare și curriculumul vitae ( CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii și certificatelor de participare a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs în Secția resurse umane, biroul 101, Institutul Național al Justiției, str. Serghei Lazo 1, mun. Chișinău.

Data limita de depunere a dosarelor: 18 august 2022, ora 17.00.

Informații suplimentare la tel. 022 233119 sau la adresa: resurseumane@inj.gov.md

După examinarea dosarelor și a condițiilor de participare la concurs informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei interviu vor fi plasate pe pagina web a INJ (www inj.gov.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat admis la proba interviu.

Articol adaugat de: Tatiana Ciaglic