A. O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei asistent/ă de proiect

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

                                                

Obiectiv

Selectarea unui/unei asistent(e) de proiect pentru oferirea asistenței în gestionarea suportului direcționat refugiaților/solicitanților de azil în Republicii Moldova.

Responsabilități și atribuții

 • Oferă asistență la planificarea, implementare și monitorizarea activităților din cadrul proiectului menite să răspundă crizei refugiaților;
 • Asigură coordonarea comunicării între organizațiile și comunitățile beneficiare privind necesitățile refugiaților;
 • Colectează informații de la părțile interesate, inclusiv administrațiile publice locale după cum este necesar;
 • Întru asigurarea sinergiilor în procesul de suport participă la ședințe de coordonare a intervențiilor organizate de alți parteneri/nere interesate/ți;
 • Posibilitatea de a călători/a se deplasa pe teritoriul Republicii Moldova la necesitate;
 • Îndeplinește alte sarcini, după cum îi sunt atribuite de către managementul proiectului..

 

Cerințe față de aplicanți

 1. Experiență în oferirea asistenței logistice, asistența anterioară  în cadrul unor proiecte implementate de către organizații ale societății civile;
 2. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 3. Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (MS Office, Internet);
 4. Cunoaşterea limbii române și ruse este obligatorie, cunoașterea altei limbi va constitui un avantaj;
 5. Experiența de voluntariat confirmat prin certificate, alte documente relevante va fi considerat un avantaj;

 

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul;
 • Scurtă  scrisoarea de intenție care va conține și 2 contacte de referință.

 

Condiții de muncă:

 • Program de muncă part-time pe o periodă de 12 luni cu posbilitatea a lucra în afara oficiului CDF;

 

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 2 august 2022, ora 17.00 ( ora locală Moldova).

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs asistent/ă logistic/ă” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

!!!Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.