Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante - Contabil

Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE)

Anunț privind recrutarea și selectarea personalului pentru suplinirea postului de Contabil

Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE) este o instituție publică, responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul energeticii în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare și a Guvernului Republicii Moldova.

UCIPE angajează Contabil cu experiență în îndeplinirea atribuțiilor și a prevederilor sarcinilor de serviciu după cum urmează:

Atribuții:

 • - Organizarea și asigurarea ținerii continue și corecte a evidenței financiar-contabile în conformitate cu reglementările autorităților locale și a politicilor finanțatorilor;
 • - Gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare și asigurarea controlului asupra utilizării corecte și eficiente a acestora;
 • - Calcularea remunerării lunare pentru personalul/consultanții angajații în cadrul Unității;
 • - Elaborarea prognozelor/bugetelor de proiect, planurilor bugetare/devizelor de cheltuieli;
 • - Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare/fiscale/statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale către autorități și finanțatori;
 • - Structurarea și arhivarea documentației financiare.

 Cerințe:

 • - Studii superioare de specialitate finalizate, cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • - Minim 3 ani experiență de activitate în calitate de contabil;
 • - Cunoștințe temeinice în domeniul financiar-contabil reglementat de legislația națională, cunoașterea normelor și reglementărilor legale privind contabilitatea în sectorul public;
 • - Cunoașterea standardelor internaționale de contabilitate, va constitui un avantaj;
 • - Experiența de activitate conform procedurilor Băncii Mondiale sau altor Instituții Financiare Internaționale, va constitui un avantaj;
 • - Cunoașterea limbii române, limba engleză va constitui un avantaj;
 • - Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Programul 1C;
 • - Alte competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a soluționa probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Pachet salarial atractiv.

Salariatul va presta serviciile în baza unui program de muncă deplin.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md

Data limită de prezentare a CV-ului este 27 iulie 2022.