I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță extinderea concursului privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Implementarea tranșei 1 din etapa III a Planului de management pentru suprimarea eșal

Denumirea proiectului: „Implementarea tranșei 1 din etapa III a Planului de management pentru suprimarea eșalonată a hidroclorofluorocarburilor HCFC în Republica Moldova”

Denumirea sarcinii: Consultant tehnic

 1. Atribuțiile expertului:
 • Revizuirea curriculumului existent de instruire pentru colaboratorii vamali privind reglementarea importului/exportului substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și al echipamentelor al produselor ce conțin asemenea substanțe;
 • Completarea curriculumului cu subiecte noi relevante.

 

 • Această misiune va necesita un consultant individual, care are:
 • Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) în drept, drept vamal, mediu și/sau alte domenii relevante;
 • Experiență de cel puțin 3 (trei) ani în domeniul relevant;
 • Cunoașterea legislației și reglementărilor internaționale referitoare la vamă / import / export, protecția mediului și ODS, este un avantaj;
 • Abilități excelente de analiză și sinteză, prelucrare și analiza datelor, formularea concluziilor și recomandărilor;
 • Abilități bune de comunicare interpersonală;
 • Abilități bune de comunicare orală și scrisă în limbile română, rusă și engleză.
 • Abilități excelente de comunicare orală și prezentare a informațiilor.
 • Capacități de lucru în echipă și de gestionare a presiunii impuse de respectarea unor termene limită.

2. Durata contractului

Consultantul tehnic va presta serviciile în perioada iulie 2022 – august 2022. Tarifarea se va efectua pe zile lucrătoare, cel mult 6 zile lucrătoare.

3. Termenul de depunere

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:
1. Buletin de identitate;

2. CV-ul aplicantului;

3. Comentarii și sugestii asupra caietului de sarcini;

4. Scrisori de recomandare / acte privind confirmarea capacității / experienței anterioare în elaborare unor acte similare;

5. Oferta financiară.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 30.06.2022, ora 17:00.

4. Adresa la care trebuie transmise cererile de participare

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”
str. Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, MD2012, Republica Moldova

E-mail: olesea.cotoman@uipm.gov.md , cancelaria@uipm.gov.md