Prestare servicii cursuri de limbă română

Servicii: Servicii instruire în română  

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova

Tipul contractului: Contract prestări servicii

Durata contractului: iunie 2022 – iunie 2025

Modalitate de lucru: Online/Offline

Termenul limită de depunere a dosarelor: 06/06/2022, ora locală 10:00

Context: Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.

SFPL în MD, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii.

Descrierea achiziției (cerințe tehnice / esențiale): 

Obiectivul achiziției îl constituie organizarea cursurilor de instruire în limba română, pentru angajații SFPL în MD (vorbitori nativi de limba rusă).

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:

 1. Testarea nivelului de cunoaștere a limbii române;
 2. Organizarea cursului de instruire în limba română;
 3. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului;
 4. Evaluarea finală de cunoaștere a limbii române;
 5. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice).

Condiții de participare la procesul de achiziție: 

 1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire;
 2. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;
 3. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline.

Aplicanți eligibili/calificări necesare: 

 1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate;
 2. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice) constituie un avantaj;
 3. Minim 3 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba română și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate – 10 puncte;
 • Experiența în domeniu – 10 puncte;
 • Raportul Preț-Calitate – 30 puncte.

Oferta trebuie să conțină următoarele date:  

 1. Datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon) - în cazul persoanelor juridice;
 2. Descrierea/dovada experienței;
 3. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe), care va include prețul în MDL (valoarea netă – fără TVA și alte impozite) per oră astronomică (60 min);
 4. Durata cursului;
 5. Termeni și condițiile de plată (în cazul persoanelor juridice).

La ofertă vor fi anexate următoarele documente:

 1. CV-ul actualizat al formatorului;
 2. Copie a diplomei de studii a formatorului (în cazul persoanelor fizice);
 3. Copie a diplomei de studii a formatorului și a documentului care certifică acreditarea/autorizarea (în cazul persoanelor juridice);
 4. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice (în cazul persoanelor juridice);
 5. Licență/Autorizație de activitate (în cazul persoanelor juridice);
 6. Alte documente relevante.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pentru servicii instruire în limba română”.

*Aplicantul are dreptul de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor  cu  caracter  personal.  Dacă aveți întrebări privind  datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.