Specialist Junior/Specialist Financiar

Solidarity Fund PL în Moldova angajează  

Specialist Junior/Specialist Financiar

 

Termenul limită de aplicare: 26 mai 2022 

Poziția:  Specialist Junior/Specialist Financiar

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova

Tipul contractului: Contract individual de muncă

Limbi de lucru: română, rusă, engleză;

Implicare: normă deplină

Modalitate de lucru: Hibrid (birou & la distanță)

 1. Context

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate.

 

 1. Scopul poziției

Scopul constă în asigurarea gestiunii financiare a proiectelor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova, inclusiv monitorizarea granturilor oferite de către Parteneri de dezvoltare sub aspect financiar.

 1. Sarcini și responsabilități:
 • Gestionarea financiară a granturilor oferite;
 • Oferirea suportului Partenerilor de implementare în implementarea granturilor, sub aspect financiar și contabil;
 • Verificarea rapoartelor financiare ale Partenerilor de implementare;
 • Asigurarea faptului că toate cheltuielile pe proiect și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 • Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în domeniile de implicare ale organizației;
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul instrumentelor financiare;
 • Instruirea și dezvoltarea capacităților Partenerilor de implementare în domeniul implementării financiare a granturilor;
 • Participarea în elaborarea și realizarea măsurilor îndreptate spre respectarea disciplinei financiare și utilizarea rațională a resurselor;
 • Pregătirea rapoartelor financiare necesare managementului organizației;
 • Realizarea activității privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a documentelor lucrative şi respectarea regulilor de utilizare a bazei de date interne;
 • Colectarea informației despre progresul activităților și participarea la activitatea de raportare intermediară și finală pe Proiect;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.
 1. Oportunități:
 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Salariu competitiv;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.
 1. Competențe și calificări necesare:
 • Studii superioare (contabilitate/finanțe/economie); 
 • Experiență de lucru în domeniul financiar/contabil de minim un an; 
 • Experiență de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea legislației în domeniul contabilității și fiscalității;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, scriere, raportare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă, (cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj);
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.
 1. Dosarul de aplicare va conține:
 • CV-ul actualizat; 
 • O scrisoare de intenție (max. 1 pagină), care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația candidatului / -tei de a ocupa postul în cauză.
 1. Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea în subiectul mesajului: Specialist Junior/Specialist Financiar

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 mai 2022, ora locală 18:00. 

 

 1. Procedura de selecție și evaluare: 

Echipa de recrutare analizează individual conținutul documentelor și concordanța cu ToR și decide lista celor invitați la prima etapă a interviului, iar în unele cazuri, ambele etape ale interviurilor sunt comasate într-un singur interviu.

La prima etapă a interviurilor cu echipa de recrutare aceasta verifică informația relevantă în contextul angajării și corespunderea competențelor candidatului cu cerințele postului vacant, precum și motivația acestuia. După caz, candidatului i se cere să realizeze o sarcină, stabilind termenii și condițiile de realizare. Echipa de recrutare selectează candidații care trec la următoarea etapa a interviului.

A doua etapă a interviurilor cu managementul organizației constituie ultima etapă a procesului de recrutare unde se discută așteptările candidaților (financiare și altele) și se vor negocia condițiile contractuale.

 *Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

 **Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.