Expert/grup de experți/companie care va elabora un Model de incluziune socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței domestice

CONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Asociația „FĂCLIA” va abilita economic 80 de femei supraviețuitoare ale violenței, prin dezvoltarea unui Model de incluziune socio-economică. Astfel, inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței domesticeși părțile responsabile de angajare, autoangajare și antreprenoriat.

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul general al concursului constă în selectarea unui Expert/Experte/Grup de experți/ experte/ Companie care va elabora Modelul de incluziune socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței domestice

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Facilitarea elaborării Modelului consolidat pentru incluziunea socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței în domestice, inclusiv prin realizarea ședințelor de co-creare cu actorii cheie din cele 12 localități din Cahul și Ungheni implicați în proiect:

 • Facilitarea complilării etapelor de intervenție și a metodologiei de lucru și a instrumentarului de lucru pe fiecare etapă de intervenție;
 • Elaborarea mecanismului local de referire bazat pe parteneriate locale pentru incluziunea socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței domestice;
 • Integrarea în model a instrumentelor, abordărilor, și procedeelor de lucru și comunicare, inputurilor colectate de la actorii cheie implicați, rețeaua furnizorilor de servicii și beneficiari;
 • Includerea constatărilor și recomandărilor colectate pe parcursul pilotării în varianta îmbunătățită/finală;

  LIVRABILE

 • 1 Model consolidat de incluziune socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței domestice, co-creat și pilotat în 12 comunități țintă din regiunile Ungheni și Cahul, care cuprinde mecanismul local de referire pentru incluziunea socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței domestice.

 PERIOADA DE LIVRARE A SERVICIILOR

 Serviciile expertului vor fi livrate în perioada mai - septembrie 2022.

CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE APLICANȚI

 • Studii postuniversitare în domeniul dreptului, sociologiei sau alte științe socio-umaniste sau conexe;
 • Experienţă de cel puțin 3 ani în planificarea, facilitarea sesiunilor de lucru, analiza datelor, monitorizare, elaborarea rapoartelor și recomandărilor;
 • Experienţă anterioară de lucru în domeniul dezvoltării programelor de integrare pe piața muncii pentrugrupurile vulnerabile (cu indicarea exemplelor de programe dezvoltate în scrisoarea de motivație);
 • Experiență de lucru în domeniul violenței domestice cu organizațiile non-guvernamentale, instituții publice sau organizații internaționale;
 • Experiență de lucru în domeniul abilitării economice (orientare vocațională, formare profesională, antreprenoriat) a grupurilor vulnerabile, inclusiv a supraviețuitoarelor violenței domestice va constitui un avantaj.

MOD DE PREZENTARE A OFERTEI

 1.  Oferta tehnică:
 • CV-ul expertului, cu accent pe experiențe relevante.
 • Scrisoare de motivare și scurtă metodologie de realizare a sarcinii.
 1. Oferta financiară: onorariu în MDL per zi de lucru Anexa - Oferta fiannciara.

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată până la data de 19 mai 2022, prin e-mail la adresa faclia.ungheni@gmail.com

 

CRITERII DE SELECȚIE

Nr.

Criteriu

Punctaj maxim

1.              

Studii postuniversitare în domeniul dreptului, sociologiei sau alte științe socio-umaniste sau conexe

20 p.

2.             

 • Experienţă de cel puțin 3 ani în planificarea, facilitarea sesiunilor de lucru; analiza datelor, monitorizare, elaborarea rapoartelor și recomandărilor (20 p);
 • Experienţă anterioară de lucru în domeniul dezvoltării programelor de integrare pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile (25 p);
 • Experiență de lucru în domeniul abilitării economice (orientare vocațională, formare profesională, antreprenoriat) a grupurilor vulnerabile, inclusiv a supraviețuitoarelor violenței domestice (25 p).

70 p.

3.              

Oferta de preț

10 p.