AO EDUCAT (TEKEDU) își mărește echipa și este în căutare de un/o asistent/ă de proiect!

(Mai jos versiunea în romănă)

 

Background

TEKEDU is implementing GirlsGoIT project with the aim to empower girls and young women and provide them with better education and career opportunities in technologies. GirlsGoIT is providing education opportunities for girls between 14 and 20 from Moldova and organizes awareness raising campaigns to inspire more girls to pursue a studies and employment in technologies. The program is already present in 17 regions of Moldova and will continue to expand the network by engaging girls in leading activities at the local level, within local clubs of GirlsGoIT. By 2023, GirlsGoIT aims at engaging more than 600 girls in ICT education programmes at the local and national level.

The programme is funded by The Liechtenstein Development Service (LED) for the period 2021 – 2023.

Candidate profile:

We are looking for a proactive person to join our team and support the achievement of project goals. The position is suitable for someone passionate of ICT and education, willing to contribute to the development of young people (specifically girls) from Moldova. The Project Assistant is expected to prove excellent communication skills and adaptability to a dynamic working environment, knowledge of Romanian, English and Russian is mandatory.

We will provide induction, training and support to the selected candidate.

Description of the role:

The Project Assistant will be working with the Project Manager and Education Coordinator and Communication Manager to ensure successful implementation of the project objectives. The project assistant reports to the Project Manager. The project assistant will work closely with private ICT companies (project partners) and represent the project to stakeholders when assigned.

Employment is provided for one year with possibility of extension. Salary will be discussed during the interview with selected applicants.

Main duties:

Management and implementation of non-formal education activities:

 • Implementation of Spring, Autumn Bootcamp and Summer Camp (in collaboration with Education manager and Communication manager)
 • Monitoring and evaluation of education activities (according to the project Monitoring and Evaluation plan)

Management of communication activities (according to the yearly Communication Strategy):

 • Working with private ICT companies in organizing planned events
 • Support in implementation of communication and awareness raising campaign (according to the Annual Communication plan)
 • Support in creating GirlsGoIT product for promoting the program (for companies, schools and participants)

Management of local project ambassadors team:

 • support in planning of local clubs activities
 • support and management of education activities for local clubs ambassadors
 • monitoring and evaluation of activities at the local level, collection of reports from local ambassadors)

General project responsibilities:

 • Support in selection of project staff
 • Developing quarterly project activities reports

 

To apply:

 • Send us your CV and a one-page motivation letter at: mihaela.iurascu@tekedu.org  by February 13, 2022.
 • Expected starting date is 1st of March 2022.

Selected candidates will be invited to an interview.

 

We are looking forward to meeting you!

 

___________________________________________________________________

 

Context

TEKEDU implementează proiectul GirlsGoIT care are drept scop să încurajeze fetele în domeniul tehnologiilor și să le ofere oportunități mai bune de educație și carieră. GirlsGoIT oferă oportunități de educație pentru fete cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani din Moldova și organizează campanii de promovare a oportunităților în tehnologii. Programul este prezent deja în 17 regiuni din Moldova și va continua să își extindă rețeaua prin încurajarea fetelor în formarea cluburilor locale GirlsGoIT și organizarea activităților de învățare la nivel local. Până în 2023, GirlsGoIT va oferi oportunități de educație la nivel local și național  pentru mai mult de 600 de fete.

Programul este finanțat de Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) pe perioada 2021 – 2023.

Profilul candidatului:

Suntem în căutarea unei persoane proactive care se va alătura echipei noastre și care va contribui la realizarea obiectivelor proiectului. Poziția este potrivită pentru o persoană pasionată de tehnologii și educație (în mod specific adresată fetelor). Asistentul/a de proiect va demonstra capacități excelente de comunicare și adaptabilitate la un mediu dinamic de lucru. Persoana selectată trebuie să cunoască româna, engleza și rusa.

Vom oferi training de inducție, instruire și suport pentru candidatul/a selectat/ă.

Responsabilități:

Coordonarea și implementarea activităților de educație non-formală:

 • Implementarea programelor Bootcamp de primăvară și toamnă și a Taberei de vară GirlsGoIT (în colaborare cu Managerul de Comunicare și Coordonatorul de Educație tehnică)
 • Monitorizarea și evaluarea activităților de educație (conform planului de Monitorizare și Evaluarea a proiectului).

Coordonarea activităților de comunicare (conform Strategiei de Comunicare anuale):

 • Colaborarea cu partenerii (companii private de TIC) în organizarea evenimentelor planificate
 • Suport în organizarea campaniilor de comunicare (conform Strategiei de Comunicare anuale)
 • Suport în crearea portofoliului de produse livrate de GirlsGoIT (pentru instituții de învățământ, companii și beneficiari)

Coordonarea echipei locale de ambasadoare ale proiectului:

 • Suport în planificarea activităților cluburilor locale
 • Suport în coordonarea activităților de educație la nivel local
 • Monitorizarea și evaluarea activităților la nivel local, colectarea rapoartelor de activitate ale cluburilor locale

Responsabilități generale:

 • Suport în selecția personalului de proiect
 • Livrarea rapoartelor de activitate trimestriale

 

Pentru a aplica:

 • Expediază CV-ul și o scrisoare de motivare la: mihaela.iurascu@tekedu.org  până la 13 februarie 2022.
 • Data de început – 1 Martie 2022.

Candidații/tele selectați/e vor fi invitați/te la interviu.

Te încurajăm să aplici, vrem să te cunoaștem!

Articol adaugat de: Mihaela Iurascu
Alte articole: