Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local pentru raioanele Călărași și Orhei

Nr. ref. 1 din 21.01.2022

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2025, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

Scopul postului: Titularul va presta servicii de monitorizare online a finanțelor partidelor politice, va efectua vizite și interviuri cu reprezentații partidelor politice în aria sa de responsabilitate, va documenta și elabora rapoarte de monitorizare.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor oferi servicii de monitorizare a finanțelor partidelor politice în baza unui contract de prestări servicii cu durata de 1 lună de zile (în perioada februarie – martie 2022). Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a colabora cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative şi evaluării pozitive la finalul proiectului în cauză.

Candidați eligibili:

În cadrul acestui concurs de angajare din surse externe pot participa persoanele care au domiciliul/reședința în unul din raioanele enumerate. Candidații pot fi reprezentanți ai societății civile sau lideri de opinie, cetățeni activi interesați de promovarea transparenței finanțelor partidelor politice și a activismului civic în general.

Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice NU pot participa la acest concurs!

Cerințe față de candidați

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilități de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipăîntr-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Responsabilități generale

 • Identificarea reprezentanților filialelor teritoriale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Vizite de monitorizare la oficiile regionale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Intervievarea/chestionarea reprezentanților/delegaților oficiali ai partidelor politice din organizațiile teritoriale;
 • Raportarea calitativă și prezentarea în termen a chestionarelor completate;
 • Respectarea metodologiei de monitorizare;
 • Participarea la un seminar de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Asociație, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul):

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Pentru poziția de Monitor pentru Finanțarea partidelor politice” și indicarea ariei de responsabilitate selectate;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Monitorilor” vedeți link-ul: – https://cutt.ly/JISEouB

Informațiile personale livrate de dumneavoastră, vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale. În cazul în care veți fi selectați, aceste date vor fi utilizate pentru a vă contacta, în caz contrat acestea vor fi radiate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 03  februarie 2022, ora locală 18:00.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.

Pentru mai multe detalii contactați:

Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea, Programul Monitorizare Procese Democratice, Promo-LEX

GSM: 069350474