Termen extins: Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea de metodologie și livrare de training în domeniul colectării de fonduriangajamLa data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Printre acțiunile proiectului se enumeră și crearea, dezvoltarea și capacitarea a trei platforme de OSC în următoarele domenii: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare a unui expert/expertă sau grup de experți/experte în elaborarea de metodologie și livrare de training în domeniul colectării de fonduri, pentru 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 Fonduri de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri.

Expertul/experta sau grupul de experți/experte vor îndeplini următoarele sarcini va elabora următoarele produse:

 1. Elaborarea unei metodologii (suport de curs) de instruire în domeniul colectării de fonduri pentru 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 Fonduri de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia. *

*Notă: Metodologia se va baza pe rezultatele și recomandările generale și individuale propuse în raportul de evaluare al capacității de colectare de fonduri  pentru cele 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 Fonduri de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri. Acest document va fi oferit experților/expertelor sau companiei câștigătoare.

 1. Elaborarea unui concept de instruire conform metodologiei în domeniul colectării de fonduri propuse, care obligatoriu va include;
  • Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru 4 zile (minim 6 ore/zi cu prezență fizică). În caz de schimbare a situației COVID-19, agenda urmează a fi adaptată la regim online;*
  • Propunerea/elaborarea de instrumente și metode de bază pentru formarea și dezvoltarea competențelor generale și individuale conform tipului de organizație în domeniul colectării de fonduri;
  • Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
  • Livrarea a unui curs cu durata de 4 zile pentru 20 de reprezentanți selectați ai OSC-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și Găgăuzia. (Cursul de instruire va fi livrat în limba: română, materialele vor fi traduse în rusă de către organizatori);
  • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate.

*Notă: Sesiunile de instruire vor fi urmate de sarcini practice, prin care participanții/participantele vor trebui să elaboreze textul pentru lansarea campaniilor de colectare de fonduri și a propriei strategii de colectare din organizația pe care o reprezintă.

Cerințe față de tematicile incluse în metodologie și agenda instruirii:

Conceptul de instruire elaborat va include dar nu se va rezuma la subiectele:

 1. Noțiuni generale în colectare fonduri;
 2. Etapele procesului de colectare fonduri;
 1. Principalele surse financiare pentru OSC-urilor;
 2. Resursele interne pentru OSC-uri;
 3. Legea 2%, procesul de accesare;
 4. Metodele și instrumentele colectării de fonduri,
 5. Campanii și platforme de colectare de fonduri;
 6. Strategii de colectare de fonduri;
 7. Abordări, instrumente și actori care influențează colectarea de fonduri din perspectiva legislativă
 8. Managementul contabil al resurselor colectare;
 9. Prezentarea celor mai bune practici în domeniu și referințe a cadrului legal (UE/Republica Moldova).

Notă: În procesul de lucru se va ține cont de faptul ca tehnicile de lucru propuse să fie ușor adaptabile atât pentru mediul offline cât și online.

Livrabile și termeni:

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.       

Metodologia în domeniul colectării de fonduri

– 1 draft Metodologie prezentat

– Varianta finală a metodologiei

11 ianuarie 2022

2.       

Agenda de instruire și suportul de curs al participantului

– 1 agendă finală a instruirii

– 1 suportul de curs al participantului

17 ianuarie 2022

3.       

Livrarea instruirii 4 zile

Raport de activitate

– 1 raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală

Orientativ 24 ianuarie – 4 februarie 2022

Cerințe față de trainer sau grupul de traineri:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniul colectării de fonduri;
 • Abilități de scriere și editare a textului în limba română;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea cuprinsului metodologiei, care să includă numărul de zile și un concept succint de instruire propus;
 2. Oferta financiară în EUR Net per zi, pentru prestarea serviciilor de:

Serviciu

Nr. zile

Preț în EUR Net per zi

Elaborare a metodologiei în domeniul colectării de fonduri

   

Livrare de training pentru 4 zile de lucru, inclusiv cu elaborarea suportului de curs și a raportului de activitate;

   
 1. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare;
 2. Link-uri utile.

Dosarul va fi expediat către adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă în colectare de fonduri.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 27 decembrie 2021.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect.

Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.