Consultant în digitalizarea programelor de educație economică și antreprenorială

Organizația: Junior Achievement Moldova

Locul angajării: Chișinău

Perioada angajării: (august–decembrie 2021)

Despre Junior Achievement Moldova

JA Moldova activează din anul 1995, luna aprilie şi este membră a reţelei JA Worldwide şi a Centrului Regional de la Bruxelles. Misiunea asociaţiei constă în motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia de piaţă.

Despre poziție:

Consultantul va oferi servicii ce țin de digitalizarea a 3 programe din curriculum la disciplina opțională Educația economică și antreprenorială, și anume: Economia aplicata cl.X (caietul elevului, 55 pagini în varianta word și manualul), Economia aplicata cl.XI (caietul elevului, 63 pagini în varianta word și manualul) și Economia aplicata cl.XII (caietul elevului, 71 pagini în varianta word și manualul). Activitatea se desfășoară în cadrul Proiectului ”Tineri împuterniciți – comunități puternice!!!„ implementat de către Junior Achievement Moldova și susținut financiar de către Fundația Coca-Cola.

Toate în limba română.

Cerințe față de candidați:

Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale și educației antreprenoriale.

Experiență similară în digitalizarea programelor / lecțiilor dedicate tinerilor/adolescenților și /sau folosirea uneltelor specifice pentru digitalizarea conținutului.

Experiență în prelucrarea și gestionarea conținutului media (fotografii, video).

Cunoștințe de operare pe calculator.

Cunoașterea limbii române și engleze.

Competențe: integritate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, perseverență, gândire ordonată şi constructivă, inițiativă, flexibilitate și disponibilitate la schimbări.

Alte abilități și aptitudini: organizatorice, de sintetizare și analiză, comunicare verbală și în scris eficientă, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Activități:

- Crearea și adaptarea de conținut (textul lecțiilor video, conceptul exercițiilor de simulare, selectare sarcini practice și elaborarea testelor de evaluare: inițială (pentru început de an școlar), curentă (mijloc) și sumativă (sfîrșit de an școlar));

- Crearea textelor pentru video-uri pentru fiecare temă în parte (pentru 2 video-uri până la 3 min fiecare/per lecție în parte). Per total 68 texte pentru video-uri, cu următoarele cerințe:

 Textele vor fi în concordanță cu suportul de curs deja existent (currciulum, caietul elevului/ ghidul profesorului care va servi pentru răspunsuri la sarcinile selectate). Textele vor conține cuvinte de introducere, de legătură, după necesitate (exemplu: salut, ne reauzim în curând, astăzi vom învăța..., exemplul care urmează acum la ecran, și altele).

 Prima lecție video va fi orientată mai mult spre trezirea interesului elevilor față de disciplină/sumarizarea celor ce urmează să învețe/să se familiarizeze, într-o formă cât mai interactivă, de joc.

 Limbajul folosit în scrierea textelor va fi unul prietenos, coerent, direct și simplu. Adresarea către elevi va avea loc de la persoana a II, singular (exemplu: ce zici dacă...? hai să urmărim următorul exemplu..., privește la ecran și altele).

- Transformarea în format video a textelor create pentru fiecare temă în parte.

- Elaborarea exercițiile de simulare pentru fiecare lecție (2 exerciții/per lecție; per total 68 exerciții minim), ținând cont de următoarele:

 Selectarea exercițiilor din caietul elevului care sunt mai interactive și care se potrivesc cu elementele date pentru a fi plasate pe platformă pentru fiecare lecție. Exercițiile vor avea sarcina descrisă, și după necesitate oferirea răspunsurilor corecte.

 Selectarea a 1-3 idei de sarcini din ghidul profesorului și/sau din caietul elevului care vor fi utilizate ca și temă pentru acasă (per total 32-40 exerciții).

- Testele de evaluare, dezvoltate după următoarele criterii:

 de evaluare: inițială (pentru început de an școlar), curentă (mijloc) și sumativă (sfîrșit de an școlar));

 întrebările din test trebuie să fie în concordanță conținutul curricular și să poată fi încadrate pe platforma online metodologică a organizației.

Pentru aplicare:

Candidații interesați vor trimite cererile nu mai târziu de 30 iulie 2021, la adresa de e-mail: jamoldova@gmail.com. Pentru orice detalii ne vor contacta la numărul de telefon: 079537745.

Cererea trebuie să conțină următoarele:

CV și propunerea financiară/net în lei MDL pentru fiecare material separat.

*JA Moldova va invita pentru interviu doar persoanele selectate.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.