Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

Angajam consultant colectare date in proiectul sustinut de Banca mondialaExpert pentru colectarea datelor inițiale

Solicitare de Expresii de Interes
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ –CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)
(Reanunț)

Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)
Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Expert pentru colectarea datelor inițiale

Nr de referință.: MD-PSA-213829-CS-INDV
Data publicării: 4 iunie 2021

 Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Proiectul are ca scop finalizarea înregistrării primare masive a proprietății private, delimitarea și înregistrarea proprietății publice, evaluarea bunurilor imobile cu scopul impozitării și corectarea erorilor efectuate în timpul procesului de transmitere în proprietate a terenurilor.

Lucrările cadastrale masive sunt executate de întreprinderi şi companii specializate în executarea lucrărilor cadastrale, Departamentul cadastru al Agenției Servicii Publice (ASP) fiind responsabil de furnizarea tuturor documentelor și informațiilor relevante pentru contractanţi.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze 2 (doi) Consultanți Individuali Locali, pentru colectarea datelor iniţiale și pregătirea setului minim de date de intrare necesare iniţierii concursului de selecţie a executanţilor lucrărilor cadastrale, pentru următoarele zone de activitate: Zona nr. 1- raionul Criuleni, raionul Dubăsari; Zona nr. 2- raionul Căușeni, raionul Ștefan Vodă..

Obiectivele principale ale aceste sarcini sunt:

 1. Asigura suport în colectarea datelor pentru stabilirea hotarelor Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT)
 2. Asigura suport în colectarea datelor pentru stabilirea hotarelor intravilanului localității
 3. Asigura suport în colectarea datelor pentru stabilirea hotarelor Întovărășirii Pomicole (ÎP)
 4. Asigura suport în colectarea datelor pentru executarea lucrărilor cadastrale pentru înregistrarea primară masivă proprietate privată
 5. Asigura suport în colectarea datelor pentru executarea lucrărilor de delimitare a proprietății publice
 6. Asigura suport în colectarea datelor inițiale pentru executarea lucrărilor cadastrale de corectarea erorilor în planul cadastral al terenurilor transmise în proprietate
 7. Conlucra și va acorda suport APL în colectarea datelor la nivel local;
 8. Asigura suport în instruirea reprezentanţilor APL cu privire la fortificarea capacităților acestora în procesul de înregistrare sistematică primară;
 9. Asigura suport în procesul de control și verificare a datelor
 10. Asigura suport în elaborarea documentației tehnice care va fi folosită ca bază pentru  elaborarea specificațiilor tehnice pentru lucrările cadastrale
 11. Asigura suport în monitorizarea executării contractelor de lucrări cadastrale, inclusiv:
 • Coordonarea și acordarea asistenței APL în timpul supravegherii și colectării de date pe teren pentru unitățile imobiliare și proprietarii acestora;
 • Raportarea către Departamentul Cadastru despre respectarea programului de execuție al lucrărilor;
 • Examinarea informațiilor prezentate de executant privind modificările în volumul de lucru executat cu volumul de lucru contractat, și după caz prezentarea propunerilor de modificarea contractelor;
 • Revizuirea raportului final de executare a lucrărilor prezentat de către executant și raportarea către Departamentul Cadastru.

Agenția Servicii Publice invită consultanți eligibili de a prezenta interesul în prestarea serviciilor menționate. Consultanții interesați trebuie să prezinte informație care atestă calificarea de a îndeplini sarcinile atribuite și întrunesc următoarele cerințe minime de calificare:

Cerințe obligatorii

 1. Pregătirea profesională - studii superioare în domeniul cadastrului, organizării teritoriului, construcții, geodezie, juridic sau alte domeniu relevante sarcinii.
 2. Experiența necesară - experiența în domeniului cadastralului sau experiența în organizarea teritoriului sau reglementarea regimului funciar, cel puțin un an.
 3. Alte abilități şi calităţi:
 • cunoașterea limbii de stat și limbii ruse;
 • utilizarea software specializate MS Office, CAD, GIS;
 • capacități de analiză, sinteză și comunicare;
 • onestitate, obiectivitate, punctualitate, responsabilitate, receptivitate la idei noi, conlucrarea în echipă.

Cerințe speciale, ar fi un avantaj

 • cunoașterea limbii engleze;
 • posesor a permisului de conducere și auto personal;

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, Cv-urile și copiile documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară), indicând PÎEF Expert pentru colectarea datelor inițiale pîna la 18 iunie, 2021, ora 17:00 la următoarea adresă:

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
Termenul limită de depunere a Expresiilor de Interes și a Cv-urilor este 18 iunie, 2021,
ora locală 17:00 la adresa e-mail: pief.procurement@asp.gov.md.

Termeni de Referinţă pentru Expert colectarea datelor iniţiale (http://www.asp.gov.md/sites/default/files/pief/TOR-consultant-colectarea-datelor_1.pdf)


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan