Specialist instruire practică în gestionarea deșeurilor solide și organizarea publicului în realizare acțiunilor de curățenie și de mediu

 

Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM)

 

Proiect: „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”, Programul de Granturi Locale “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”

 

 

Termeni de referință – Specialist instruire practică în gestionarea deșeurilor solide și organizarea publicului în realizare acțiunilor de curățenie și de mediu

Denumirea postului:             Specialist instruire practică în gestionarea deșeurilor solide și organizarea publicului în realizarea acțiunilor de curățenie și de mediu

Locul activității de consultanță: Sipoteni, Călărași

Tip contract:                              Contract individual de prestării servici

Data de începere:                      15 aprilie 2021

Durata activității:                      2 luni (până la 14 zile lucrătoare)

 

Conținutul sarcinilor activității de consultanță

 

 1. Informații generale

Obiectivul general al proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” ține de implicarea cetățenilor în organizarea serviciului de salubrizare în comuna Sipoteni din raionul Călărași. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de granturi locale „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” administrat de GIZ – Agenția de Cooperare Germană, fiind implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) în parteneriat cu Asociația de Băștinași din comuna Sipoteni „Baștina – Sipoteni”.

În cadrul proiectului urmează a fi îmbunătățit sistemul de gestionare a deșeurilor solide generate în comuna Sipoteni, r. Călărași, prevăzându-se și activități de instruire practică cu privire la gestionarea deșeurilor solide și organizarea publicului în implementarea acțiunilor de curățenie în localitate. În acest context, ANTRIM este în căutarea unui specialist cu experiență în activități de instruire și organizarea publicului în implementarea acțiunilor de curățenie (și de protecția mediului) pentru a realiza lecții practice în instituțiile de învățământ din comuna Sipoteni, r. Călărași, cu privire la modul de gestionare a deșeurilor solide, inclusiv asistarea tinerilor/publicului din comună să organizeze ziua curățeniei.

 

2. Domeniu de aplicare

 Obiectivul general al specialistului instruire practică în gestionarea deșeurilor solide și organizarea publicului în implementarea acțiunilor de curățenie (și de protecția mediului) ține de realizarea unor lecții practice în instituțiile de învățământ din comuna Sipoteni, r. Călărași, cu privire la modul de gestionare a deșeurilor solide, și asistarea tinerilor/publicului din comună să organizeze ziua curățeniei.

În acest scop, specialistul dat va asista comuna Sipoteni în îndeplinirea următoarele sarcini:

 1. Realizarea materialelor descriptive privind modul de gestionare a deșeurilor solide (prevenire, colectare selectivă, reutilizare/reciclare, eliminare) și organizarea acțiunilor de curățenie cu implicarea publicului larg.
 2. Organizarea în instituțiile de învățământ din comuna Sipoteni a lecțiilor/instruirilor practice privind modul de gestionare a deșeurilor solide.
 3. Asistarea tinerilor/publicului din comuna Sipoteni să organizeze ziua curățeniei în comună, inclusiv salubrizarea segmentului râului Bâc din aria localității.


 

3. Sarcini și lucrări estimate

 Sălciile, livrabilele, numărul estimat de zilele de consultanță și perioada de realizare a sarcinilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Sarcini și livrabile

Zile consultanță

Interval de timp indicativ

I. Realizarea materialelor descriptive privind modul de gestionare a deșeurilor solide (prevenire, colectare selectivă, reutilizare/reciclare, eliminare) și organizarea acțiunilor de curățenie cu implicarea publicului larg.

1. Elaborarea unor materiale cu instrucțiuni simple (accesibilă elevilor/copiilor) despre modul de gestionare a deșeurilor solide (prevenire, colectare selectivă, reutilizare/reciclare, eliminare).

2. Elaborarea unor materiale cu instrucțiuni simple (accesibilă elevilor/copiilor) despre modul de organizare a acțiunilor de curățenie în localitate cu implicarea publicului larg.

Livrabil I.: Raport privind progresul #1

ü Instrucțiuni elaborate.

4 zile (în birou)

Aprilie 15-21, 2021

II. Organizarea în instituțiile de învățământ din comuna Sipoteni a lecțiilor/instruirilor practice privind modul de gestionare a deșeurilor solide.

1. Realizarea de lecții practice în școală (8 lecții) despre modul de gestionare a deșeurilor solide, cu referire la prevenirea, colectarea selectivă, reutilizarea/reciclarea, eliminarea deșeurilor solide.

Cheltuielile pentru materialele necesare (ex., ladă de compostare, urne deșeuri, flipchart, etc.) vor fi acoperite de ANTRIM.

Livrabil II: Raport privind progresul #2

ü Se va raporta cu privire la lecțiile organizate, participanți.

 

4 zile

(în teren)

 Aprilie 21 - mai 15,  2021

III. Asistarea tinerilor/publicului din comuna Sipoteni să organizeze ziua curățeniei în comună, inclusiv salubrizarea segmentului râului Bâc din aria localității.

1. Lucru cu tinerii (din Asociația de Băștinași Junior, și alte asociații) privind organizarea zilei curățeniei în comună, inclusiv salubrizarea sectorului râului Bâc.

Livrabil III.: Raport privind progresul #3

ü Activități de curățenie realizare, participanți, cantități deșeuri colectate, teritorii curățate.

 

6 zile (birou/teren)

Aprilie 15 – mai 25, 2021

Total maxim

14 zile

 

Cadru organizațional: Consultantul va raporta managerului de proiect din cadrul ANTRIM și persoanelor responsabile.

Limba de elaborare a rapoartelor: Toate rapoartele vor fi prezentate în limba română.

Călătorii: Toate cheltuielile de călătorie se află în responsabilitatea consultantului și vor fi incluse în oferta financiară consolidată.

Evaluarea performanței: Performanța consultantului va fi evaluată după criterii, cum ar fi: actualitate, responsabilitate, inițiativă, comunicare, precizie și calitatea produselor livrate.

 • Calificări și competențe necesare
 1. Studii:
 • Diplome/certificate privind protecția mediului, gestionarea deșeurilor, organizare civică, și alte domenii similare, sau/și experiență practică în realizarea activităților similare.
 1. Experiență:
 • Cel puțin cinci ani de experiență profesională în domeniul gestionării deșeurilor și/sau activităților civice în domeniu.
 • Experiența practică și abilități în organizarea atelierelor de lucru și instruirilor cu tineri și publicul larg privind gestionarea deșeurilor, organizarea acțiunilor civice de curățenie și altele similare.
 • Competențe:
 • Orientare serviciu client puternică;
 • Nivel înalt de responsabilitate și capacități organizatorice;
 • Cunoașterea calculatorului, inclusiv a produselor MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Cunoașterea limbilor română și rusă
 • Sensibilitatea și respectul pentru dezvoltarea durabilă, drepturile omului și egalitatea de gen;
 • Abilitatea de a trata oamenii cu tact și diplomație;
 • Abilitatea de a atinge în timp util rezultate și termene, menținând un standard ridicat pe tot parcursul anului.

În toate activitățile planificate, consultantul trebuie să respecte cerințele legale cu privire la situația pandemiei din țară. Se vor lua masuri sporite de igienă pentru reducerea riscului de răspândire a COVID-19.

 

4. Procedura de aplicare

Persoanele interesate urmează să prezinte CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare și oferta financiară (în lei, brut) la adresa de e-mail: info@antrim.md

Dosarele vor fi expediate indicând în subiectul mesajului său ” expert în instruire practică în gestionarea deșeurilor solide și organizarea publicului în realizare acțiunilor de curățenie și de mediu”. Pentru detalii, ne puteţi contacta la tel. 079335498.

Termen limită de aplicare: 14.04.2021, orele 16.00.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.