Concurs pentru selectarea experților în elaborarea Rapoartelor alternative în domeniul nediscriminării și asigurării egalității.

INSTITUTUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA (IDOM) pentru COALIȚIA PENTRU INCLUZIUNE ȘI NEDISCRIMINARE

1 APRILIE 2021

Titlul:

Experți în elaborarea Rapoartelor alternative în domeniul nediscriminării și asigurării egalității

Locația:                                               

Republica Moldova

Durata contractuală:                        

22.04.2021 - 30.06.2021

Timp solicitat:                                

până la 15 de zile per fiecare raport

Descriere succintă:                               

Expert/a/grupul de experți vor contribui la elaborarea a două Rapoarte alternative:

1.Raportul alternativ cu referire la implementarea Cartei sociale europene în Republica Moldova către Comitetul pentru Drepturile Sociale;

2.Raportul alternativ privind Evaluarea Periodică Universală în domeniul Drepturilor Omului (ciclu III).

 CONTEXT

În perioada iulie 2020 – iunie 2021 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova   implementează proiectul „Consolidarea Platformei pentru incluziune și nediscriminare”, subgrant oferit de către Fundația Est-Europeană (FEE) în cadrul proiectuluiAdvocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

Proiectul urmăreşte să consolideze mecanismele anti-discriminare din Moldova prin implicarea societăţii civile. Societatea civilă prin coalizare va avea scopul să promoveze îmbunătăţirea legislaţiei antidiscriminare și să abiliteze cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri pentru a-şi revendica drepturile.

În cadrul proiectului a fost creată Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) formată din 14 ONG-uri care militează pentru drepturile omului, inclusiv al persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, minorităților etnice, minorităților sexuale etc. cu scopul de a contribui la elaborarea şi aplicarea consecventă a unui cadru legal nediscriminatoriu în Republica Moldova, precum şi promovarea practicilor pozitive internaționale privind nediscriminarea.

Unul din obiectivele stabilite pentru anul 2021 este Elaborarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Cartei sociale europene în Republica Moldova și transmiterea către Comitetul pentru Drepturile Sociale, precum și Elaborarea Raportului alternativ privind Evaluarea Periodică Universală în domeniul Drepturilor Omului (ciclu III) cu transmiterea către Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

Rapoartelor alternative elaborate vor avea drept scop evidențierea lacunelor și restanțelor statului în implementarea politicilor și asigurarea drepturilor din perspectiva egalității, nediscriminării și incluziunii.

SARCINI:

1 Elaborarea Raportului alternativ (în limba engleză) cu referire la implementarea Cartei Sociale Europene în Republica Moldova din perspectiva egalității, nediscriminării și incluziunii, ce urmează a fi transmis Comitetului pentru Drepturile Sociale pînă la data de 30 iunie 2021.

2. Elaborarea Raportului alternativ (în limba engleză) privind Evaluarea Periodică Universală în domeniul Drepturilor Omului (ciclu III) perspectiva egalității, nediscriminării și incluziunii ce urmează a fi transmis către Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pînă la data de 1 iulie 2021.

3. Consultarea versiunii pre-finale a Rapoartelor cu membrii Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare și ajustarea versiunii finale conform recomandărilor membrilor CIN.

4. Transmiterea rapoartelor alternative către Comitetele tematice,

5. Promovarea rapoartelor alternative în cadrul conferințelor de presă, ședințe și alte acțiuni relevante.

 EXPERIENŢĂ:

  • Studii în domeniul dreptului, drepturilor omului, sociologiei, asistenței sociale sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor. Studiile de masterat sau careva perfecționări în domeniul nediscriminării vor constitui un avantaj;
  • Experiență profesională recunoscută în domeniile vizate de cel puțin 3 ani;
  • Experiență practică în elaborarea rapoartelor sau a altor materiale analitice în domeniul vizat (cel puțin 3 materiale/rapoarte);
  • Experiență în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului, asigurării egalității;
  • Abilități și experiență în prezentarea materialelor elaborate în cadrul unor întruniri, în fața publicului, precum și a reprezentanților mass-media;
  • Cunoașterea limbii engleze pentru elaborarea rapoartelor, cunoașterea limbilor române și ruse pentru colectarea și analiza informațiilor pentru elaborarea rapoartelor și promovarea lor;
  • Cunoașterea uneia sau mai multor limbi minoritare în Republica Moldova, inclusiv bulgară, găgăuză, romani sau ucraineană, precum și limba (limbile) semnelor, va constitui un avantaj;
  • Apartenența la grupurile minoritare (persoane cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice sau religioase, persoane care trăiesc cu HIV, persoanele LGBTI, refugiați și alți non-cetățeni, etc.) va constitui un avantaj.

MODALITATEA DE PARTICIPARE LA CONCURS

Persoanele interesate sunt invitate să trimită dosarele complete care vor conține:

1. Scrisoarea de intenție;

2. CV-ul ce va include 2 persoane de referințe cu date de contact;

3. Oferta financiară;

4. În cazul entităților juridice, urmează a fi depus portofoliul organizației și CV specialistului/expertului ce urmează nemijlocit să implementeze activitatea

 

MĂSURI POZITIVE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice sau religioase,  persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele LGBT, refugiații și alți non-cetățeni sunt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției vacante.

În formă de măsură pozitivă, în caz că doi candidații vor prezenta abilități și cunoștințe profesionale similare, prioritate se va acorda candidatului din grupul defavorizat/minoritar în societate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosarele complete vor fi expediate prin e-mail la adresa secretariat.cin@gmail.com sau depuse la sediul IDOM situat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 95 A, până în data de 14 aprilie 2021, ora 23:59, cu mențiunea - „Expert elaborare Raport alternativ - Comitetul pentru Drepturile Sociale” sau „Expert elaborare Raport alternativ - UPR

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Despre rezultatele concursului vor fi anunțați doar candidații selectați.

Persoana de contact: Gheorghina Drumea, Tel.: +373 79 73 65 80,

Email: secretariat.cin@gmail.com

Alte articole:

Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.