Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen extins - ANPM selectează o persoană juridică/persoană fizică pentru prestarea serviciilor informatice (creării unui modul de instruire online a para-juriștilor)CONTEXT: Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația necomercială și apolitică, care urmărește abilitarea juridică a comunității prin intermediul rețelei de para-juriști profesioniști și dedicați. Aceasta este preocupată de dezvoltarea profesională a para-juriștilor, de calitatea serviciilor prestate și de impactul activității acestora în comunitate. Para-juriștii sunt persoanele care au fost contractate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare de către Consiliul Național pentru Asistență Garantată de Stat (CNAJGS) pentru prestarea serviciilor juridice primare. Aceștia posedă studii juridice incomplete sau studii superioare complete în alt domeniu, care nu practică activitatea de avocat și care, după o instruire primară sunt calificați să acorde asistență juridică primară membrilor comunității din contul mijloacelor destinate acordării de asistență juridică garantată de stat.

În temeiul Proiectului “Creșterea calității serviciilor de asistență juridică primară prin dezvoltarea profesională a membrilor ANPM” finanțat cu suportul Fundației Soros Moldova, una din activitățile acestuia constituie elaborarea platformei online pentru instruirea inițială și acreditare a para-juriștilor. Astfel, cu suportul CNAJGS și a Agenției de Guvernare Electronică (AGE), ANPM intenționează să dezvolte modulele de instruire la distanță a para-juriștilor pe platforma disponibilă a AGE www.elearning.gov.md Această platformă a fost dezvoltată în baza unui software liber și open source de învățare Moodle (Modular Object Dynamic Learning Enviroment), ce presupune un spațiu de învățare virtual.

SCOPUL SARCINII: Dezvoltarea pe platforma www.elearning.gov.md a cursului de instruire inițială online a para-juriștilor în baza Curriculumului de instruire și lansarea acestuia în mod oficial pentru a fi accesibil beneficiarilor instruirilor.

LIVRABILE:

 1. Crearea cursului în baza curriculumului oferit de către beneficiar;
 2. Coordonarea activităților cu reprezentanții AGE, CNAJGS și ANPM;
 3. Crearea modului de instruire în baza structurii cursului. Structura preliminară se anexează.
 4. Încărcarea materialelor de curs (material scris, material audio, video după caz);
 5. Testarea modului de curs;
 6. Lansarea oficială a cursului de instruire online a para-juriștilor;
 7. Acordarea asistenței tehnice pe parcursul a 6 luni după lansarea oficială.

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 9 martie 2021- 10 mai 2021

 

CINE POATE PARTICIPA:

 

În cadrul concursului pot participa companii specializate în prestarea serviciilor informatice, cât și persoane fizice cu o experiență de minim 3 ani (confirmată Extrasul de înregistrare din registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice sau a copiei diplomei de studii în domeniul informaticii sau alte calificări în cazul persoanelor fizice).

Experiența în prestarea serviciilor informatice privind dezvoltarea platformelor de instruire la distanță va fi considerat un avantaj.

 

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice/a diplomei de studii sau altă certificare similară în domeniul IT în cazul expertului persoană fizică;
 3. Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant în ultimii 3 ani (minim 2 exemple);
 4. În cazul în care se aplică în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 5. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus (până la 30 aprilie 2020). Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.
 6. Perioada asistenței tehnice oferită după lansarea produsului- a cursului de instruire online a para-juriștilor.

 

OFERTA FINANCIARĂ se prezintă în dolari SUA. Plățile vor fi operate în lei moldovenești (MDL) la rata de schimb valutar al finanțatorului proiectului implementat de către ANPM într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate, fapt confirmat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.

 

CRITERII DE EVALUARE:

 

 • Experiența demonstrată în baza actelor depuse (20 de puncte);
 • Calitatea ofertei tehnice și descrierea clară a planului de acțiuni (50 de puncte);
 • Oferta financiară (30 de puncte).
 • Punctajul evaluării este de maximum 100 de puncte ce reprezintă o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maxim 70 de puncte) și oferta financiară (maximum 30 de puncte).

TERMEN LIMITĂ: 4 martie 2021

 

Oferta va fi semnată, ștampilată de către compania/persoana fizică ofertantă și expediată în versiune scanată la adresa info.anpm@gmail.com Pentru concretizări suplimentare persoana de contact Violetta Odagiu (mob) 068686472.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute în anunțul concursului sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată. 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan