Devino susținător al portalului
Become a Patron!

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, mun. Bălți anunță concurs de selectare a formatorilor de formatori locali în cadrul proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need”, în mun. BălțiObiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului are în vedere asigurarea accesului la o educaţie de calitate pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale la nivelul a două regiuni (din România și din Republica Moldova), prin asigurarea formării a 10 formatori (care să creeze o reţea educaţională transfrontalieră) și a 200 de cadre didactice, precum și a consilierii a 2000 de părinţi privind accesul egal la educaţie și asigurarea unui climat educaţional specific educaţiei incluzive.

Obiectivele specifice:

-          Crearea unei rețele educaţionale transfrontaliere prin formarea a 10 formatori care să faciliteze o mai bună formare a cadrelor didactice privind integrarea elevilor cu nevoi educationale speciale în învățământul de masă din județul Botoșani-Romănia și din municipiul Bălți-Republica Moldova, pe o perioada de 18 luni.

-          Îmbunătățirea/consolidarea/dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale a 200 de cadre didactice de diverse discipline din 10 școli de masă din județul Botoșani-România și din municipiul Bălți-Republica Moldova, prin schimburi de bune practici transfrontaliere pentru a răspunde nevoilor educaționale și specifice ale copiilor.

-          Facilitarea integrării școlare a copiilor/elevilor cu nevoi educaționale speciale prin valorificarea potențialului intelectual, emoțional și aptitudinal al acestora și sensibilizarea comunității pentru manifestarea de toleranță și participarea / promovarea educației incluzive la nivelul comunității, o mai bună implicare a acesteia.

Criterii selecţie

Experiență:

 • cadru didactic universitar în domeniul științe ale educației;
 • experiență de cel puțin 5 ani în livrarea stagiilor de formare locale și naționale;
 • experiență de livrare a stagiilor de formare de formatori, inclusiv online.
 • experiență în implementarea proiectelor;
 • cercetări/publicații în domeniul educației inclusive;
 • stagii de formare naționale și internaționale în domeniul profesional
 • bună cunoaștere a cadrului legislativ în domeniul Educației incluzive.

Competențe:

 • Abilități în a comunica cu participanții și de a facilita procesele de comunicare în grup;
 • Abilități în a planifica un program educaţional şi de a evalua rezultatele acestuia;
 • Abilități în a expune informaţiile relevante, utilizând metode şi tehnici de instruire alese în  conformitate cu nevoile cursanţilor şi cu obiectivele programului de formare;
 • Abilități în a furniza cursanţilor feedback-ul necesar fundamentării competenţelor dobândite.

 

Serviciile de instruire vor fi prestate, în colaborare cu alți 2 formatori din România pentru o durată de 24 ore / persoană

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Persoanele interesate pot depune personal în Anticamera Șefului Direcției Învățământ, Tineret și Sport, bir. 415/prin poştă/prin e-mail CV-ul actualizat în Europass.

 

Data limită de depunere a CV-ului de concurs –23 februarie 2021

e-mail – dana.lichii.soft@gmail.com cu subiectul FORMARE DE FORMATORI

adresa poştală – mun. Bălţi, Piaţa Independenţei nr. 1, bir. 415

 

Author: Dana Lichii

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan