Termen extins: APSCF contractează servicii de consultanță privind procesele bugetare și managementul finanțelor publice în domeniul educației

Distribuie prietenilor: 1. Context:

Asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor și tinerilor în condiții de egalitate, în cadrul instituțiilor de învățământ, este un drept fundamental recunoscut oficial în Republica Moldova. În pofida numeroaselor progrese la nivelul implementării educației incluzive în R. Moldova, o mare parte a unităților de învățământ rămân inaccesibile copiilor și tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități și cu cerințe educaționale speciale, inclusiv copiilor din sistemul preșcolar. Instituțiile de educație timpurie, cu mici excepții, nu sunt pregătite pentru abordarea calificată și calitativă a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Un rol important în acest proces îl are alocarea și executarea eficientă a finanțelor publice în educație. Implicarea societății civile în planificarea, dialogul de politici și monitorizare este o condiție primordială pentru asigurarea unor politici adecvate, a unor procese transparente de luare a deciziilor și de executare a bugetului public în educație.

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021, APSCF implementează proiectul “ Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar al OXFAM Ibis. Scopul proiectului este de a contribui la realizarea ODD 4 - asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova.

Obiectivele proiectului rezidă în: creșterea nivelului de conștientizare a autorităților centrale și locale privind implicațiile bugetare asupra accesului la educație și calității acesteia; consolidarea capacității APSCF de a se angaja și a participa plenar la dialogul de politici în educație și la procesele de bugetare; o mai bună reprezentare a grupurilor dezavantajate în acțiuni de advocacy și dialogul de politici.

 1. Obiectivele consultanței constau în:
 • Oferirea suportului tehnic echipei APSCF privind implicarea în dialogul de politici și planificarea resurselor financiare în educație;
 • Elaborarea și consultarea unui Ghid metodologic pentru ONG-uri privind monitorizarea gestionării finanțelor publice în educație;
 • Facilitarea unui atelier de lucru de 3 zile cu membrii APSCF privind planificarea și bugetarea în educație;
 • Formularea recomandărilor pentru elaborarea / modificarea CBTM 2022-2025.

 

 1. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

 1. Livrabile și termene limită
 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.       

Elaborarea unei analize independente a executării cheltuielilor pentru educația incluzivă (anii 2018-2020) pentru 3 raioane și analiza privind indicatori nonfinanciari/ identificarea nevoilor

Metodologie de analiză

2 Rapoarte

18 zile

Decembrie 2020

2.       

Elaborarea și consultarea unui Ghid metodologic/ set de instrumente pentru              ONG-uri privind monitorizarea gestionării finanțelor publice în educație

Ghid metodologic/ set de instrumente

15 zile

Februarie 2021

3.       

Formularea avizelor/recomandărilor pentru documente de politici privind alocarea și executarea bugetelor în educația incluzivă

2 Avize/recomandări elaborate

4 zile

Octombrie 2020 - 2021

4.       

Consultanță pentru APSCF privind participarea la reuniunile grupului de lucru pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu. La necesitate participarea la ședințele grupului de lucru împreună cu reprezentanții APSCF.

Recomandări privind participarea la reuniunile grupului de lucru pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu

4 zile

Ianuarie-Decembrie 2021

5.       

Facilitarea unui atelier de lucru de 3 zile cu membrii APSCF privind planificarea și bugetarea în educație

Concept, agendă, materiale de suport pentru participanți, raport post formare, atelier de lucru pentru aproximativ 25 de persoane - realizat

7 zile

Martie-Mai 2021

                                                                                                       Total:

48 zile

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

 1. Formare, experiență profesională și abilități:
 • Studii superioare complete în domeniul economiei, finanțelor sau altor domenii relevante;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în calitate de cercetător / evaluator al politicilor publice, proceselor bugetare etc.;
 • Expertiză în domeniul finanțelor publice și al bugetării;
 • Cunoașterea amplă a legislației, actelor normative și politicilor în domeniul finanțelor publice, în special în educație;
 • Experiență în colaborarea cu ONG-uri și organizații internaționale;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.
 1. Managementul consultanței

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF. Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre și va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către consultant/ă și va asigura coordonarea și logistica atelierului de lucru cu membrii APSCF.

Durată serviciilor de consultanță - 48 zile, pe parcursul anilor 2020-2021.

 

 1. Condiții de depunere a dosarului

 

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare.

Pentru oferta financiară se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în USD. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 19 octombrie 2020, ora 18:00.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa coordonator@aliantacf.md cu indicare la subiectul mesajului "Oferta servicii de consultanță – bugetarea în educație".

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.