Comunitatea mea program vacancies - Consultant management transport public intercomunitar (consultant local)

Distribuie prietenilor:


Titlul funcției: Consultant management  transport public intercomunitar (consultant local)

Proiect: Comunitatea Mea

Sarcina de lucru:  Management transport public intercomunitar în raion Ungheni 

Locația: Chișinău, Moldova

Durata estimată a contractării: până la 25 de zile lucrătoare în total și se va desfășura în perioada  aprilie-iunie 2020.

Descrierea proiectului:

Comunitatea Mea (CM) este un program cu durată de 5 ani finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de IREX. Scopul programului este de a susține autoritățile publice locale din Moldova pentru a asigura o guvernare mai eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Întărirea capacității autorităților locale de a lucra  în mod inclusiv cu cetățenii și societatea civilă, va avea efect benefic la calitatea serviciilor prestate, dar și a întregului proces  de  guvernare locală.  

Programul Comunitatea Mea are patru componente interdependente:

 1. Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile municipale;
 2. Cetățeni implicați în mod semnificativ în guvernanța locală;
 3. Reformele politicii de descentralizare avansate; și
 4. Creșterea veniturilor deținute la nivel local și îmbunătățirea practicilor de gestionare financiară.

Drept parte integră a efortului de a îmbunătăți  calitatea prestării serviciilor publice, Programul Comunitatea Mea sprijină străduința mun. Ungheni și a 8 localități învecinate (Florițoaia Veche, Manoilești, Pârlita, Valea Mare, Zăgărancea, Cetireni, Costuleni și Untești) de a asigura accesul populaţiei la transport public local calitativ și eficient prin crearea serviciului intercomunitar multifunctional.

 Sumarul poziției:

Programul Comunitatea mea caută un expert cu profil juridico-economic  pentru a oferi servicii de consultanță (inclusiv asistență tehnică și instruire) în operaționalizarea aranjamentului inter-municipal pentru implementarea proiectului „Cooperare intercomunitară pentru condiții mai bune de transport public în comunitățile raionului Ungheni” în baza acordului de cooperare semnat între municipiul Ungheni și localitățile  Florițoaia Veche, Manoilești, Pârlița, Valea Mare, Zagarancea , Cetireni, Costuleni și Untești.

 

Sarcini și responsabilități:

 1. Asistență în reorganizarea întreprinderii municipale „Serviciul comunal Ungheni” în serviciu multifuncțional de gestionare și întreținere a stațiilor de așteptare a transportului public în bază de cooperare intercomunitară
 2. Asistență în stabilirea structurii de management operațional
 • pregătirea contractului de delegare a serviciului privind întreținerea și reparația stațiilor de așteptare
 • pregătirea contractului de gestionare în comun a stațiilor de așteptare
 • pregătirea statutului, regulamentului, organigramei, statelor de personal, fișelor de post, procedurilor de lucru și altor documente interne necesare pentru buna funcționare a operatorului IMC nou înființat.
 • Descrierea procedurilor/proceselor de administrare juridică
 1. Definirea metodologiei tarifare pentru serviciile prestate
 • Mentenanța și întreținerea spațiului stațiilor de așteptare
 • Reparația curentă a stațiilor de așteptare.
 • Elaborarea planului de acțiuni pentru asigurarea funcționării și sustenabilității financiare a serviciului creat

Livrabile:

Consultantul va colabora cu persoanele de contact numite de către cele opt AP-uri din clusterul dat   pentru a furniza următoarele livrabile:

 • Statutul întreprinderii reorganizate municipale „Servicii comunale Ungheni” în serviciu multifuncțional de gestionare și întreținere a stațiilor de așteptare a transportului public
 • Regulamentul întreprinderii reorganizate
 • Contracte de delegare a gestiunii serviciului de către APL membre ale clusterului Ungheni
 • Organigrama, state de personal, fișe de post pentru angajații întreprinderii „Servicii comunale Ungheni”.
 • Metodologia politicii tarifare.
 • Descrierea procedurilor/proceselor de administrare juridică
 • Metodologia tarifară pentru serviciile prestate
 • Planul de acțiuni pentru asigurarea sustenabilității serviciului intercomunitar creat
 • Raport final (5 pagini) la finalizarea misiunii curente.

Coordonarea tehnică: Toate livrabile se vor face în limba română.

Consultantul va coordona cu managerul de proiect Tetra Tech și/sau persoana desemnată din partea Programului Comunitatea Mea.

Abilități și experiență:

 Educație

 • Cerința minimă este diplomă de studii universitare în drept public, economie, administrare publică, sau domeniu similar. Este preferată o diplomă de master relevantă.

Experiență și abilități

 • Competență de lucru cu autoritățile publice locale
 • Cunoașterea în profunzime a cadrului legal al administrației publice locale și al cooperării intercomunitare în Moldova  
 • Experiență practică în domeniul cooperării intercomunitare
 • Abilitatea de rezolvare a problemelor, mentalitate analitică;
 • Abilități de comunicare și scriere, fluență în limba română, buna cunoaștere a limbii engleze constituie avantaj.

Depunerea dosarului de participare:

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul care va demonstra experiența relevantă în domeniu
 • O scrisoare de intenție care să includă cerințele privind rata de consultanță

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronica hr-md@irex.org cu subiectul „Consultant management transport public intercomunitar în raion Ungheni “

Termenul limită de depunere: 27 martie 2020, 18:00.

Selecția candidaților pentru interviu se va efectua continuu, conform aplicațiilor depuse.

* Vor fi contactați doar candidații selectați pentru interviu.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet