A.O. ”Asociaţia pentru Politica Externă” (APE) anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director executiv

Distribuie prietenilor:


APE logo

 

 

 

 

A.O. ”Asociaţia pentru Politica Externă” (APE) anunță  prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director executiv.

Sarcinile de bază:

 • Reprezintă Asociația în relațiile cu statul, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, ale persoane juridice și fizice;
 • Acționează în numele Asociației fără mandat special, reprezentând interesele ei în relațiile cu autoritățile publice, instituțiile judiciare, bancare, alte instituții publice și/sau private;
 • Asigură derularea în bune condiții a programelor Asociației în cadrul strategiilor aprobate de Consiliul de administrare;
 • Gestionează patrimoniul Asociației în conformitate cu statutul și legislația națională.

Atribuții și responsabilități:

 • Asigură executarea deciziilor Consiliului de administrare al Asociației și coordonează realizarea următoarelor activități/acțiuni:
 • Elaborarea și implementarea politicilor, strategiilor și proiectelor Asociației;
 • Definitivarea bugetului și planului de activitate anuale al Asociației;
 • Prezentarea rapoartelor de activitate și financiare ale Asociației;
 • Elaborarea termenilor de referință a proiectelor;
 • Menținerea comunicării curente cu donatorii și beneficiarii proiectelor;
 • Mediatizarea activităților proiectelor Asociației;
 • Întocmirea rapoartelor narative și a rapoartelor financiare conform cerințelor sponsorilor și finanțatorilor.
 • Exercitarea atribuțiilor sale de serviciu în conformitate cu statutul Asociației și legislației în vigoare;
 • Organizarea rațională a activității Asociației conform planului de activitate;
 • Calitatea materialelor elaborate și prezentarea lor în termenii stabiliți;
 • Consultarea suficientă a actorilor implicați,
 • Mediatizarea activităților și proiectelor, evitând a se aduce prejudicii intereselor, obiectivelor și activităților Asociației;
 • Instruirea continuă a competențelor profesionale ale angajaților;

Cerințe de față de candidat/ă:

Studii: superioare, masterat în drept internațional sau european, relații internaționale, politici europene, sau echivalent

Experiența profesională: minimum 10 ani

Cunoștințe:

 • Cunoașterea politicilor și strategiilor naționale în materie de politică externă și integrare europeană,
 • Managementul proiectelor și fundraising,
 • Fluență în cel puțin o limbă modernă (engleză, franceză, germană),
 • Aptitudini clare de operare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: gestiune (management), analiză și sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, respect, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Pentru depunerea dosarului este necesar de:

 • CV-ul actualizat (în română sau engleză);
 • O scrisoare de intenție (maxim o 1 pagină, în limba română).

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică office@ape.md cu subiectul „Poziție vacantă - Director Executiv APE”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 6 martie, ora 17.00.

Pentru informații suplimentare, contactează: Asociația pentru Politica Externă APE, str. A.Șciusev 64, Chișinău MD-2012, Republica Moldova. Tel. +373 22 21 09 86, www.ape.md


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet