Invitație pentru depunerea cererii la lista de furnizori pentru/Invitation for Application for Supplier Roster with WV Moldova (until 24 June)Invitație pentru depunerea cererii la lista de furnizori pentru/Invitation for Application for Supplier Roster with WV Moldova (until 24 June)

Invitație pentru depunerea cererii la lista de furnizori pentru

World Vision Moldova.

Data-limită pentru depunerea cererii24 Iunie 2024ora 17:00 

 World Vision Moldova (WVM) invită firmele/persoanele fizice calificate care furnizează unul sau mai multe produse, așa cum sunt enumerate mai jos. Vă rugăm să răspundeți la acest anunț pentru a fi înregistrați ca furnizor calificat pentru a participa la procesul de tender organizat de WVM în viitor.

  • Contractanți pentru servicii de transport auto de pasageri autobus/microbus pe teritoriul Moldovei

Depunerea unei cereri complete nu garantează că Furnizorul/Vânzătorul va fi invitat la tender. Astfel de invitație va depinde de evaluarea WVM a experienței companiei, abilității sale de a furniza/efectua, solidaritatea financiară, precum și de relevanța bunurilor sau serviciilor oferite. 

   Pentru a depune cererea cu asigurarea tuturor documentelor;

Pasul 1 – Pregătiți documentele.

1. Copia certificatului de înregistrare/ licențelor (NIPT/Licențe);   

2. Codul de conduita și înregistrarea furnizorului semnate– găsiți pe acest Link

Pasul 2 Depuneți cererea dvs. scriind Subiect: Cerere pentru înregistrarea în lista de furnizori,inclusiv toate documentele trimiteți-le pe email la această adresă: urmd_t@wvi.or

Pentru informații suplimentare privind această invitație, contactați +37360152817, adresa  de email:  info_wvmoldova@wvi.org

Departamentul Servicii de suport 

World Vision Moldova

World Vision este o organizație creștină de ajutor umanitar, dezvoltare și advocacy dedicată lucrului cu copii, familii și comunități pentru a depăși sărăcia și injustiția. World Vision slujește toate persoanele, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. https://www.wvi.org/

 

--------------

ENG Version:

Invitation for Application for Supplier Roster with World Vision Moldova.

Application Submission Deadline24 June 2024, 17.00 o’clock

 World Vision Moldova (WVM) is inviting invites qualified firms/individuals who provide one or more commodities as listed below. Kindly respond to this advertisement in order to be listed as qualified supplier to participate in tender process conduct by WVM in future. 

  • Transportation servicesbus/minivans inside the country

Submitting a completed application does not guarantee that a Supplier/Vendor will be invited to tender. Such invitation will depend on WVM evaluation of a company's experience, its ability to supply/perform, financial soundness as well as the relevance of the goods or services offered.

   To submit your application while ensuring all documents.

Step-1 – Prepare documents.

1. Copy of the business registration/ licenses (NIPT/Licenses);   

2. Signed Code of Conduct & Supplier Registration – find from this Link

Step-2 Submit your application marking subject application for supplier roster including all document email at this address: urmd_t@wvi.or

For additional information regarding this invitation contact +37360152817, E-mail address: info_wvmoldova@wvi.org ​

Support Service Department 

World Vision Moldova

World Vision is a Christian relief, development and advocacy organisation dedicated to working with children, families and communities to overcome poverty and injustice. World Vision serves all people, regardless of religion, race, ethnicity or gender. https://www.wvi.org/