Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru procurarea a 200 de seturi de ghiozdane de școală cu rechizite școlareFundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru procurarea a 200 de seturi de ghiozdane de școală cu rechizite școlare

Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru procurarea a 200 de seturi de ghiozdane de școală cu rechizite școlare.

Achiziția dată va avea loc din cadrul proiectului:”AID_Acting for immediate and integrated support for conflict affected people in Moldova”.

Scopul: acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, specializată în importul și/sau comercializarea rechizitelor școlare conform specificației tehnice, cu o experiență în domeniu de minim 2 ani.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va include prețul unitar cu TVA și în MDLperfectată integral în limba română, conform formularului anexat. 

Condiții de livrare a bunurilor: Prețul total include si livrarea (Chișinău). 

Valabilitatea ofertei comerciale. Oferta comercială va fi valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 Conținutul dosarului:

Alte condiții.

  • Ofertantul își poate modifica sau retrage oferta printr-o notificare scrisă înainte de data limită;
  • Ofertantul poate propune în ofertă o varietate de produse alternative, care să aparțină aceleiași categorii. Ofertantul care oferă varietăți alternative trebuie să includă în ofertă detaliile și specificațiile, separat pentru fiecare variantă alternativă.
  • Dosarele incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.
  • Caritas Moldova își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare sau de a anula achiziția în caz de necesitate.

Oferta câștigătoare este determinată în baza următoarelor criterii:

Criterii

 

Experienta: Expirienta companiei pe piata

 

Livrare: Termenul de livrare a produselor din Anexa 1

 

Calitate:Calitate bunurilor oferite

 

Preț: Cel mai mic preț pentru produse in Anexa 1

     

Dosarele care nu îndeplinesc cerințele propuse vor fi respinse.

Rezultatele evaluării ofertelor vor fi anunțate individual, în scris.

 

                     Termen limită de expediere a ofertelor:

 24 iunie 2024 ora 18:00. Ofertele recepționate după ora indicată vor fi respinse.

1. Prin e-mail la adresa: procurement@caritas.md

2.  În plic sigilat, la adresa mun. Chișinău, str. Gh.Asachi 30/1 .

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Ecaterina Bugaevscaia

Telefon: 078800597

Email:  procurement@caritas.md

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.