Invitație pentru prezentarea ofertelor de preț - procurare certificate valorice/vouchere (produse alimentare)# 16 din 03.06.2024

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează de a contracta un furnizor (persoană juridică) pentru achiziționare unui lot de certificate/vouchere valorice care pot fi schimbate pe produse alimentare și igienice de prima necesitate, care urmează să fie distribuite gratuit către persoane fizice (beneficiari ai proiectului), care ulterior vor ridica marfa din magazinele furnizorului.


Sursele de finanțare: 
- Acord de finanțare număr PR 2024/1468330 din 17.04.2024 semnat între A.O. „Inițiativa Pozitivă” și United Nations Programe on HIV/AIDS (UNAIDS) pentru realizarea proiectului „Ensurance of access to integrated services for refugees from the KAP community, including LGBTQ+, and from other groups at high risk”.

Lot 1 (Lot unic)
Certificate/vouchere valorice 
- 200 un. cu nominalul de 350 MDL
- 175 un. cu nominalul de 400 MDL

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită furnizorii eligibili să depună pachetul de documente și oferta de preț pentru selecția finală, conform formularului din anexa №.1.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 10 iunie 2024, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

extindere termen limită I – 17 iunie 2024, ora 18:00. 

extindere termen limită I – 24 iunie 2024, ora 18:00.

Alte detalii privind procedura de procurare vedeți la acest link https://positivepeople.md/invitatie-pentru-prezentarea-ofertelor-de-pret-procurare-certificate-valorice/vouchere-produse-alimentare/