Anunț specific de achiziții privind Editarea și publicarea suporturilor curriculareAnunț specific de achiziții privind Editarea și publicarea suporturilor curriculare

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații –Servicii non-consultanță

 Țara: Republica Moldova

Instituția: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul IP Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”
 • Obiectul achiziției: Editarea și publicarea suporturilor curriculare

Ref. Nr.: MD-I. Creanga-403456-NC-RFQ

 1. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul IP Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldovaîn cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.MD-MOED-6542-ASF-C-02 din 10.2022 pentru realizarea subproiectului „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractelor atribuire în cadrul achiziției serviciilor de editare și publicare a suporturilor curriculare.
 3. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul IP Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți invită operatorii economici eligibili să depună oferte pentru achiziționarea:

Lot

Denumirea serviciilor

Cantitate,

ex.

Lotul nr. 1

1.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Didactica matematicii I

200

2.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Didactica matematicii II

200

3.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Didactica matematicii/ Дидактика математики в начальных классах” (limba rusă)

200

4.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Дидактика русского языка

200

5.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Педагогика начального образования

200

6.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (ghid metodologic): Teoria și metodologia evaluării

200

7.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (ghid metodologic): Каллиграфия с основами методики обучения

200

8.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Didactica Formării reprezentărilor elementare de matematică

200

9.    Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Методика познания мира

200

10.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (indicații metodice): Indicațiilor metodice de organizare a experiențelor elementare cu copiii

200

11.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Didactica educației fizice în instituțiile preșcolare

200

12.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Literatura muzicală universală

200

13.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (culegere de probleme și exerciții): Psihologie generală I

200

14.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Educația incluzivă

200

15.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Etica profesională

200

16.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (suport de curs): Psihologia vârstelor

200

17.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (caiet de lucru): Limba străină specializată (limba engleză)

200

18.         Servicii de editare și publicare a suporturilor curriculare (caiet de lucru): Limba străină specializată (limba franceză)

200

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament deachiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la managerul de achiziții colegiu@gmail.com.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova sau electronic la adresa de e-mail proiect.colegiu@gmail.com înainte de 04 iunie 2024, ora 14:00.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6 este:

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul IP Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova

Natalia Cernobai, managerul de achiziții

Tel: 0231 52 473

E-mail: proiect.colegiu@gmail.com

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE SUBPROIECT

TATIANA ȘOVA __________________