Termen Extins: A.O. Centrul de Politici și Reforme anunţă concurs de oferte - selectarea unui consultant/companii de consultanță pentru a efectua sesiuni de instruire în managementul proiectelor.Termen Extins: A.O. Centrul de Politici și Reforme anunţă concurs de oferte - selectarea unui consultant/companii de consultanță pentru a efectua sesiuni de instruire în managementul proiectelor.

A.O. Centrul de Politici și Reforme anunţă concurs de oferte - selectarea unui consultant/companii de consultanță pentru a efectua sesiuni de instruire în managementul proiectelor. 

Despre organizația CPR Moldova – Centrul de Politici și Reforme

Misiunea CPR este de a promova accesul la informație și participarea publică, afaceri oneste și responsabile; drepturile omului, cu accent pe libertatea de întrunire și de exprimare și accesibilitatea și transparența sistemului judiciar. Lucrăm la nivel legislativ, propunând politici și reglementări; construim capacitățile funcționarilor și instituțiilor publice și implicăm cetățenii, dându-i cu instrumentele democratice necesare pentru a se implica în procesul de luare a deciziilor. Apărăm statul de drept, valorile democrației și drepturile omului. Monitorizăm, propunem soluții și încurajăm participarea publicului.
Lucrăm pentru viziunea noastră: o societate liberă de corupție, cu o guvernare democratică și responsabilă și cetățeni implicați.

Obiective
 • Să echipeze membrii echipei cu cunoștințele și competențele necesare pentru planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea eficientă a proiectelor.
 • Să îmbunătățească înțelegerea participanților cu privire la instrumentele, tehnicile și cele mai bune practici de management de proiect.
 • Să împuternicească participanții să elaboreze propuneri de proiecte solide și execute un plan de proiect.
Termeni de referință 
 • Efectuarea unei evaluări pentru a identifica cerințele specifice de formare a personalului în domeniul managementului de proiect.
 • Elaborarea metodologiei și a planului de lucru pentru organizarea unei instruiri/unor instruiri, care să acopere aspectele cheie ale managementului de proiect, inclusiv planificarea proiectului, bugetare, gestionarea riscurilor, monitorizarea, evaluarea și raportarea.
 • Desfășurarea unei instruiri/unor instruiri, și furnizarea materialelor de informare necesare.
 • Oferirea de îndrumare practică a participanților în aplicarea principiilor de management de proiect în cadrul proiectele curente.
 • Oferirea de sprijin post-instruire (după evalaurea necesităților), cum ar fi sesiuni de mentorat pentru a aborda provocări/întrebări specifice.
Cerinţe obligatorii

Calificări:
 • Abilități excelente de c omunicare și facilitare a instuirilor interactive. 
 • Familiaritate cu provocările și oportunitățile cu care se confruntă societatea civilă în ce ține managementul proiectelor.
 • O înțelegere solidă a instrumentelor și metodelor de gestionare a proiectelor, cu o experiență dovedită în aplicarea acestor principii în toate etapele unui proiect.

 Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pe care consultantul/compania de consultanță a instruit în ultimii 3 ani;
 • CV-ul(urile) consultantului/membrilor echipei de consultanță;
 • Oferta financiară în MDL (inclusiv TVA).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Metodologia și planul propus pentru instruire/i;
 • Calificările și experiența echipei/consultantului care va efectua instruirea/ile;
 • Considerente bugetare.
Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 31 mai 2024

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa cprmoldova@gmail.com cu mențiunea „Concurs selectare Consultant - Managementul Proiectelor”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 069058260.