Expert/a in agricultura pentru elaborare de recomandariExpert/a in agricultura pentru elaborare de recomandari

AO EcoVisio este în căutarea unui expert în domeniul agriculturii în cadrul proiectului „Reducerea decalajului: Bugetarea sensibilă la gen pentru rezistența la schimbările climatice în Moldova”, realizat în parteneriat cu IP Keystone Moldova și finanțat de Austrian Development Agency (ADA), Swedish International Development Cooperation Agency ( SIDA)  și Gender Budget Watchdog Network.

Scopul proiectului este îmbunătățirea capacității actorilor cheie de a lua în considerare și de a implementa aspectul de gen a Programului Național de Adaptare la Schimbările Climatice 2030 și a Strategiei Naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2023-2030 pentru o dezvoltare incluzivă și durabilă a Republicii Moldova .

Responsabilitățile expertului vor include analiza situației actuale în finanțarea fermierilor, necesitățile femeilor agricultori, impedimente cu care se confruntă acestea în process de accesare a granturilor, și formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea situației, în conformitate cu obiectivele proiectului:

  • efectuarea unei analize plan-fapt și gen a implementării Programului, Planului de acțiune și Strategiei naționale pentru agricultură; 
  • analiza cauzelor decalajului de gen în accesul la finanțare în cadrul Programului, Planului de Acțiune și Strategiei Naționale, din datele colectate; 

Calificările pentru candidat includ:

  • expertiză în domeniul agriculturii și cunoasterea finanțărilor existente în domeniu,
  • abilități de analiză și prelucrare a datelor,
  • analiza politicilor publice

Dosarul candidatului / organizației trebuie să conțină:

  • Ofertă financiară calculată reieșind din valoarea impozabilă în MDL a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate (pentru persoana fizică) / oferta financiara cu TVA0% (pentru persoana juridică).
  • CV(pentru persoana fizică) / profilul organizației cu menționarea experienței similare (pentru persoana juridică), care demonstrează experiența de lucru în domeniul agriculturii și finanțărilor existente în domeniu.

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate până la data de 26 aprilie 2024, la adresa de email:  procurement@ecovisio.org , cu textul: „GB Servicii consultanță”.

Pentru informatii suplimentare si detalii tehnice: Iulia Covaliova, tel. 060075537