Cerere de cotații: Editarea și publicarea materialelor didacticeCerere de cotații: Editarea și publicarea materialelor didactice

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații – Servicii non-consultanță

 Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
 • Obiectul achiziției: Editarea și publicarea materialelor didactice

Ref. Nr.: MD-M. CIACHIR-415817-NC-RFQ

 1. IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-05 din 10.2022 pentru realizarea subproiectului Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractelor atribuire în cadrul achiziției serviciilor de editare și publicare a materialelor didactice.
 3. IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat invită operatorii economici eligibili să depună oferte pentru achiziționarea:

Lot

Denumirea serviciilor

Cantitate,

ex.

Lotul 1.  Editarea și publicarea materialelor didactice

Editarea și publicarea Suportului de curs «Psihologia educației» la specialitatea Învățământ primar

25

Editarea și publicarea Suportului de curs «Alfabetul muzical» la specialitatea Învățământ primar

25

Editarea și publicarea Suportului de curs «Didactica limbii ruse»  la specialitatea Învățământ primar

25

Editarea și publicarea Ghidului metodologic pentru stagiul de practică la specialitatea «Învățământ primar»

25

Editarea și publicarea Suportului de curs «Dezvoltare personală în educație timpurie» la specialitatea Educație timpurie

25

Editarea și publicarea Suportului de curs «Parteneriat educațional» la specialitatea Educație timpurie

25

Editarea și publicarea Ghidului metodologic pentru stagiul de practică «Educație timpurie», calificarea Educator

25

Editarea și publicarea Ghidului metodologic pentru practica «Educație timpurie», calificarea Conducător muzical

25

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la managerul de achiziții guseinov.igor@gmail.com.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos Lenin, 160, mun. Comrat (biroul 1) sau electronic la adresa de e-mail guseinov.igor@gmail.com înainte de 09 aprilie 2024, ora 13:00.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6 este:

Biroul 1

Igor Guseinov, managerul de achiziții

str. Lenin, 160, mun. Comrat, MD-3801, Republica Moldova

tel.: 0 298 2 60 35

e-mail: guseinov.igor@gmail.com

https://cpcomrat.educ.md/объявления/

 

Articol adaugat de: Igor Guseinov
Alte articole de la acest autor: