HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de cazare, alimentare și sală de instruireHelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de cazare, alimentare și sală de instruire

Prezentare generală

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea persoanelor în etate, astfel încât să ne putem bucura cu toții de un viitor fără sărăcie, inegalități și discriminare.

În prezent HelpAge Moldova implementează proiectul „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor”, ce are ca scop sporirea accesului la activități incluzive de participare socială a vârstnicilor din 15 comunități a raioanelor Sîngerei, Telenești și Ungheni.

Proiectul este implementat de HelpAge Moldova în perioada Decembrie 2023 – Noiembrie 2027, cu suportul financiar al Guvernului Federal Germania (BMZ). Grupurile țintă ale proiectului sunt Asociațiile Obștești, grupurile de inițiativă, populația în etate din 15 comunități rurale, din raioanele Sîngerei, Telenești și Ungheni, reprezentanți ai Guvernului și administrațiilor publice locale din cele 3 raioane, profesioniști mass media locală și națională. Una dintre activitățile proiectului dat vizează instruirea a 170 de persoane, voluntari ai rețelei HelpAge.

În contextul celor expuse, HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de cazare, alimentare și arenda (concomitentă) a 2 săli de conferințe pentru o serie de instruiri planificate spre desfășurare în luna aprilie, în mun.Chișinău sau în afara mun. Chișinău.

Serviciile de închiriere a 2 (două) săli de instruire, a serviciilor de cazare pentru participanți și a serviciilor de catering trebuie prezentate pentru o perioadă de 9 zile. Numărul de participanți total este de 170 persoane (2 grupuri de instruiri a câte 60 persoane per grup și 1 grup de instruiri a câte 50 persoane, câte 2,5 zile).

Ofertele urmează să conțină următoarele informații specifice:

Servicii de închiriere a unei săli de instruire:

 • Închirierea (concomitentă) 2 săli pentru organizarea instruirilor, cu capacitatea până la 40 persoane, în perioada 15-24 aprilie 2024 - în total vor fi desfășurate 2 grupuri de instruiri a câte 60 persoane per grup și 1 grup de instruiri a câte 50 persoane. Se poate admite o deviere de ±2 persoane;
 • Durata de instruire pentru un grup va fi de 2,5 zile;
 • Asigurarea conexiunii la internet;
 • Asigurarea spațiului de depozitare pentru desfășurarea instruirilor a echipamentelor și materialelor necesare aduse de organizator, în caz de necesitate;
 • Dotarea sălilor cu echipamentului tehnic: proiector, laptop, ecran și flipchart și mobilier: mese și scaune cu tapițerie moale;
 • Sala de instruire să fie dotată cu aparat de aer condiționat de tip iarnă / vară și jaluzele/draperii;
 • Spațiul din sală trebuie să permită aranjarea meselor atât pentru prezentări, cât și pentru lucru în 2 și 3 grupuri;
 • Indicarea tarifului total pentru închirierea sălii pentru 1 zi, 0,5 zi și total pentru 9 zile.

 Servicii de cazare pentru participanți (specificați dacă micul dejun este inclus în prețul cazării):

 • Asigurarea cazării participanților pentru 2 nopți pentru fiecare grup de instruire, în camere duble şi triple cu paturi separate, cu duș, WC, chiuvetă, apă caldă, TV. Numărul estimat de persoane care vor necesita cazare per grup: 50-60 persoane cu o posibilă deviere de ±2 persoane;
 • Indicarea tarifului pentru servicii de cazare pentru 1 persoană/zi şi total pentru 170 persoane.

Servicii de alimentare pentru participanți:

 • Asigurarea următoarelor servicii de alimentare pentru 170 persoane total cu o posibilă deviere de ±2 persoane pe durata instruirii a unui grup:
     

Tarif pentru servicii alimentare pentru 1 persoană

Tarif pentru servicii alimentare pentru 170 persoane

1

Prima zi de instruire

11:00 - pauză de cafea;

   

13:00 - masă de prânz;

   

16:00 - pauză de cafea;

   

19:00 – cina

   

Apa pentru participanți 0.5 l - 2 buc./participant/zi

   

Total prima zi

   

2.

A 2a zi de instruire

08:00 – mic dejun

   

11:00 - pauză de cafea;

   

13:30 - masă de prânz;

   

16:30 - pauză de cafea;

   

19:00 - cina

   

Apa pentru participanți 0.5 l - 2 buc./participant/zi

   

Total ziua 2a

   

3.

A 3a zi de instruire (0,5 zi)

08:00 – mic dejun

   

11:00 – pauză de cafea

   

 

   Total ziua 3a

   

Total servicii alimentare

   
 • Costul serviciilor trebuie indicat în lei moldovenești, separat pentru fiecare tip de serviciu.
 • Indicarea persoanei de contact din partea companiei în scopul discutării ulterioare a aspectelor organizatorice.

 Condiții de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
 • Reputație ireproșabilă;
 • Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și sală de instruire la capacitatea solicitată.

 Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 • Oferta financiară, întocmită conform cerințelor specific menționate în anunț (semnată și ștampilată). Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
 • Meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină conform tabelului prezentat în anunț;
 • Autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

 Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea evenimentului;
 • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Companiile interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „„Concurs prestator de servicii de cazare, alimentare și sală de instruire BMZ 2024”, până la data de 7 aprilie  2024, ora 18:00,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.