HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de consultanță medicală în mun. ChișinăuHelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de consultanță medicală în or. Chișinău

În perioada februarie 2024 – ianuarie 2025, HelpAge Moldova implementează proiectul „Sprijin umanitar pentru refugiații ucraineni din Moldova care integrează nevoile vârstnicilor în sănătate, adăpost și protecție”, susținut financiar de Disasters Emergency Committee (DEC). Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală și protecție a persoanelor în etate refugiate și localnice.

Obiectivul acestui concurs constă în identificarea unui prestator de servicii medicale care să ofere consultații medicale (la 2 doctori specialiști) și un set de analize primare pentru persoanele în etate refugiate și localnice din or. Chișinău, în baza voucherelor.

Cerințe

 • Prețul voucherelor trebuie să corespundă valorii nominale a acestora;
 • Voucherul trebuie să aibă un număr de serie sau un cod QR etc., pe baza căruia să fie posibilă prezentarea unui raport privind utilizarea voucherului de către beneficiar;
 • În caz de deteriorare a voucherului, acesta se va restabili gratis;
 • Termenul de valabilitate al voucherelor este până la data de 30.01.2025;
 • Costurile privind imprimarea voucherelor cu logoul donatorului și al HelpAge Moldova vor fi suportate de către prestator;
 • Prestatorul de servicii medicale și anume consultații și analize medicale să dețină acreditare;
 • Consultațiile medicale vor fi oferite de către următorii specialiști: Cardiolog, Neurolog, Gastrolog, ORL, Oftalmolog, Endocrinolog, Reumatolog, 2 consultații per beneficiar/ persoană în baza voucherului;
 • Set de analize primare disponibile per beneficiar/ pacient în baza voucherului.

Dosarul va include obligatoriu:

 • Extrasul din Registrul de Stat;
 • Certificări și acreditări referitoare la serviciile furnizate;
 • Specificațiile voucherului (modalitatea de evidență sau identificare - serie și număr, QR cod, etc.), termenul de valabilitate, condițiile de utilizare etc.;
 • Informații despre experiența anterioară și realizările relevante și/sau referințe de la clienți și parteneriate anterioare.
 • Prezentarea listei de specialiști complete, care va include costul per specialist pentru o consultație. Oferta trebuie validată prin semnarea și ștampilarea corespunzătoare, garantând astfel autenticitatea și validitatea documentelor depuse;
 • Prezentarea listei cu setul de analize primare, incluzând costul, care poate fi oferit către beneficiar/ persoană.

Criterii de selectare:

 • Evaluarea ofertei de preț pentru consultațiile medicale și setului de analize;
 • Experiența anterioară în furnizarea serviciilor de consultare medicală;
 • Relevanța și acuratețea documentelor prezentate în dosarul de participare.

Depunerea dosarului:

Expediați oferta în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com, cu titlul „Concurs de selectare a prestatorului de servicii de consultare medicală în or. Chișinău” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge Moldova, R. Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. G. Bănulescu Bodoni 57/1, of 431 până la data de 5 aprilie 2024.

Informații suplimentare puteți solicita la nr. de tel: 068038119, persoană de contact Adriana Potînga.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a refuza ofertele depuse după termenul limită sau care nu îndeplinesc cerințele stabilite, fără notificare prealabilă.