Anunț specific de achiziții privind achiziționarea Literatură metodică și științificăAnunț specific de achiziții privind achiziționarea Literatură metodică și științifică

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

ID Proiect: P167790

Titlul subproiectului: „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM

Obiectul achiziției: Literatură metodică și științifică

Ref. Nr.: MD-AlecuR.Uni-355557-GO-RFQ

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-U-06 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de literatură metodică și științifică.
  3. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea mijloacelor didactice :

Lotul nr. 1 Literatură metodică în limba română

Lotul nr. 2 Literatură științifică în limba română

Lotul nr. 3 Literatură în limba română și străină

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții - Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
  2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

I. P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

Angela Țibuleac, managerul de achiziții

str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova

tel.: 0 231 52 473

e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/03/Anunt-specific-de-achizitii-Literatura-metodica-si-stiintifica_EPICOM.pdf

  1. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată în punctul 5 înainte de 03 aprilie 2024, ora 14:00.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE SUBPROIECT

VALENTINA PRIȚCAN _________________