HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii farmaceutice furnizoare de vouchere pentru achiziționarea medicamentelorHelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii farmaceutice furnizoare de vouchere pentru achiziționarea medicamentelor.

În perioada februarie 2024 – ianuarie 2025, HelpAge Moldova implementează proiectul „Sprijin umanitar pentru refugiații ucraineni din Moldova care integrează nevoile vârstnicilor în sănătate, adăpost și protecție”, în 6 raioane și 2 municipii ale Republicii Moldova, cu suportul financiar al Disasters Emergency Committee (DEC). Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală și protecție a persoanelor în etate refugiate și localnice.

În acest context, HelpAge Moldova anunță concurs pentru a selecta o companie farmaceutică furnizoare de vouchere destinate achiziționării medicamentelor. Obiectul achiziției constă într-un lot de vouchere cu valoare nominală de 300, 500 și 1000 MDL. Aceste vouchere vor fi distribuite gratuit persoanelor în etate din comunitatea locală și refugiaților din Ucraina, având ca scop facilitarea accesului acestora la medicamente esențiale.

Cerințe:

 • Prețul voucherelor trebuie să corespundă valorii nominale a acestora;
 • Voucherul trebuie să aibă un număr de serie sau un cod QR etc., pe baza căruia să fie posibilă prezentarea unui raport privind utilizarea voucherului de către beneficiar;
 • În caz de deteriorare a voucherului, acesta se va restabili gratis;
 • Termenul de valabilitate al voucherelor este până la data de 12.2024;
 • Costurile privind imprimarea voucherelor cu logoul donatorului și al HelpAge Moldova vor fi suportate de către compania farmaceutică;
 • Disponibilitatea de a emite voucherele în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

Oferta va include obligatoriu:

 • Extrasul din Registrul de Stat;
 • Specificațiile voucherului (modalitatea de evidență sau identificare - serie și număr, QR cod, etc.), termenul de valabilitate, condițiile de utilizare etc.;
 • Scrisoare de confirmare a disponibilității de a prezenta la necesitate a raportului privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate);
 • Termen de valabilitate a ofertei – minim 30 de zile;
 • Locațiile farmaciilor unde pot fi utilizate aceste vouchere;
 • Ofertele să fie confirmate prin aplicarea semnăturilor și ștampilei.

La selectarea ofertelor se va lua în considerare:

 • Condițiile de tipărire și utilizare a voucherelor;
 • Disponibilitatea de a prezenta periodic rapoartele de valorificare a voucherelor;
 • Prezența filialelor farmaceutice în localitățile de implementare a proiectului.

Depunerea ofertelor:

Oferta financiară, însoțită de documentele de suport de mai sus, trebuie semnate și transmise pe adresa de e-mail:officehelpage@gmail.com  cu titlul „Concurs de selectare a unei companii farmaceutice furnizoare de vouchere pentru medicamente”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge Moldova, până la data de 27.03.2024.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza companiile care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această sarcină, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 068038119, persoană de contact Adriana Potînga.