Realizarea studiului calitativ privind factorii care influențează adoptarea serviciilor de planificare familială în rândul grupurilor cheie din Republica MoldovaRealizarea studiului calitativ privind factorii care influențează adoptarea serviciilor de planificare familială în rândul grupurilor cheie din  Republica Moldova

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) în calitate de partener de implementare a UNFPA Moldova în cadrul Programului UNFPA pentru Republica Moldova 2018-2022 și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea  unei companii sociologice pentru realizarea studiului calitativ privind factorii care influențează adoptarea serviciilor de planificare familială în rândul grupurilor cheie din  Republica Moldova.

Informații mai detaliate despre sarcină sunt descrise în Termenii de referință ce sunt atașați.

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare) sunt:

  • cel puțin cinci ani de experiență în realizarea studiilor calitative;
  • experiența anterioară în realizarea studiilor calitative în rândul grupurilor specifice de populație (Vă rugăm să prezentați lista de studii calitative efectuate pentru ultimii 5 ani, cu scurtă descriere a obiectivelor sau link-urile de acces la rezultate);
  • experiență anterioară în efectuarea studiilor în domeniul sănătății publice;
  • experiență în gestionarea subiectelor de sănătate reproductivă va constitui un avantaj;
  • experiență în realizarea interviurile aprofundate și focus grupuri în limba română și rusă;
  • experiență în analiza datelor calitative și elaborarea rapoartelor de cercetare calitativă.
  • personal calificat, cu experiență generală în desfășurarea studiilor calitative;
  • personal cu experiență desfășurarea interviurilor aprofundate și a focus grupurilor.

Centrul PAS invită Companiile eligibile (Consultanți) pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să depună Scrisoarea de Intenție și  CV-ul companiei ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). Consultanții se pot asocia pentru a spori calificările.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Regulamentul privind Achizițiile al Băncii Mondiale: World Bank Procurement Regulations for Investment Project Financing Borrowers – Procurement in Investment Project Financing of Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services, issued on July 1, 2016, revised on November 1, 2016 and August 1, 2018.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Tatiana Cotelnic-Harea - Manager Program, Centrul PAS

Tel: /+373/ 22 22-63-43, ext.127

E-mail: tatiana.cotelnic@pas.md

Scrisorile de Intenții vor fi transmise prin fax, poștă, e-mail sau aduse direct până la termenul limită de 20 martie 2024 la adresa:

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate,

Municipiul Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012,

Fax: 22-63-87, E-mail: cezar.captaciuc@pas.md