CNPAC anunță concurs public pentru servicii de chirie a sălii de conferințe, servicii de alimentație și cazare pentru organizarea taberei de vară a copiilor în perioada 24-28 iunie 2024CNPAC anunță concurs public pentru servicii de chirie a sălii de conferințe, servicii de alimentație și cazare pentru organizarea taberei de vară a copiilor în perioada 24-28 iunie 2024

Data lansării concursului

01 martie 2024

Termen limită de depunere a ofertelor

14 martie 2024

Procedura de achiziție

concurs public

Categorie/subcategorie

Servicii/servicii_tabără_de_copii

Tipul contractului

contract

Durata contractului

la finisarea termenului

Prezentare generală 

Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998),  care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, contribuind la diminuarea incidenţei și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate (www.cnpac.md). 

Scopul concursului 

Scopul acestui tender este de a identifica o locație, înafara Chișinăului, cu spații de instruire și agrement pentru desfășurarea Taberei de vară Safe Teen 2024. Tabăra de anul acesta este realizată în cadrul proiectului „Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare socială sigură”, cu suportul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Descriere servicii: 

Locație potrivită pentru organizarea taberei de vară a copiilor:

 • amplasare înafara mun. Chișinău, la cel mult 50 km distanță;
 • teritoriu îngrădit cu disponibilitate de organizare a activităților în aer liber;
 • sală potrivită pentru desfășurarea atelierelor pentru 50 de copii, cu iluminare naturală;
 • disponibilitatea a cel puțin 2 săli de conferințe;
 • echipament necesar: tablă flipchart, proiector, conexiune la internet, boxe;
 • servicii de alimentație (pauze de cafea, prânz, cină);
 • facilități de cazare pentru 50 de copii și 10 maturi (camere single, duble și triple cu paturi separate);
 • disponibilitatea unei persoane dedicate pentru a acorda suport tehnic în timpul evenimentelor.

Oferta de participare la concurs   

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la: ii@cnpac.md>achiziții@cnpac.md până la data de 14 martie, 2024 și va include:   

 1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă); compania ofertantă trebuie să aibă experiență în domeniu de minim 3 ani;
 2. Copia certificatului de înregistrare/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
 4. Date despre oferta tehnică, completate după modelul atașat, în format Excel;
 5. Oferta financiară, completată după modelul atașat, în format Excel. Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești (MDL), cu și fără TVA. Compania ofertantă trebuie să fie disponibilă să presteze servicii cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative;

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate.

Etapele de evaluare a ofertelor

 

Etapa 1: Evaluarea condițiilor obligatorii

Următoarele condiții obligatorii urmează a fi întrunite cumulativ. Nerespectarea oricăreia dintre cerințele de mai jos va duce la discalificarea ofertei. Ofertele care vor întruni toate condițiile vor fi admise pentru etapa următoare a evaluării.

 • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autorizației de funcționare;
 • Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani;
 • Oferta tehnică, separată de cea financiară, completate conform formularelor propuse;
 • Ofertele sunt datate, semnate și ștampilate de către persoanele autorizate.

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi analizată de către membrii Comisiei de evaluare folosind, printre altele, următoarele criterii și distribuție procentuală:

50% din punctajul total (pe o scară de 100 de puncte, adică maxim 60 de puncte obținute pentru oferta tehnică).

Vă rugăm să găsiți mai jos defalcarea detaliată a punctajului:

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim

Disponibilitatea dotărilor tehnice în corespundere cu cerințele indicate în anunț

 

Calitatea serviciilor de cazare și alimentație

 

Experiența companiei ofertante

 

Punctaj tehnic total

 

Punctajul obținut pentru oferta tehnică se va calcula în funcție de distribuția procentuală pentru ofertele tehnice și financiare.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Numărul maxim de puncte pentru oferta financiară este de 50 și va fi acordat celui mai mic preț ofertat, ce corespunde la 50% din punctajul total.

Pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: Puncte oferta A = valoarea ofertei minime * 50 / valoarea ofertei A.

Scorul total = 50% Scorul tehnic + 50% Scorul financiar

 

Procedura de depunere a ofertelor

Oferta datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă urmează a fi expediată prin e-mail, la adresa achizitii@cnpac.md sau depusă direct la sediul CNPAC (Tricolorului, 37 B).

 

Telefon de contact: 0 79 88 0213 

Persoana de contact: Nina Mihalachi, consultant achiziții.

Ofertele recepționate după termenul indicat nu vor fi examinate. Doar compania ofertantă câștigătoare va fi notificată despre rezultatele concursului.