Cerere de oferte de prețuri pentru echipament tehnic (PC All in One)Cerere de oferte de prețuri pentru echipament tehnic (PC All in One)

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următorului echipament tehnic:

 

Nr.

Denumire produs

Specificații (minime obligatorii) solicitate

1.

PC All in One

HP AiO 24-cr0007ci - 2 bucati

Diagonala și

rezoluția ecranului

Diagolana 23.8

Rezolutia ecranului 1920 x 1080  

Model procesor

Capacitarea RAM

16 GB

512 GB  DDR4

Model placa video

Grafică integrată AMD

Garanția

Min 24 luni

 

Oferta dumneavoastră poate fi adresată şi expediată prin email la isaicul95@gmail.com cu titlul “Oferta echipament tehnic - PC”:

Numele Beneficiarului: Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 196

În atenția: Isaicul Alexandra, manager de proiect

Email: info@millenium.md şi isaicul95@gmail.com 

 

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că agentul economic este înregistrat ca persoană juridică;

2. Anexa, semnată și ștampilată conform cerințelor specificate în prezența cerere.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 3 martie 2024.

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea politicilor şi procedurilor interne ale Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Anexei și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor și serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat cu TVA

Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.

9. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

10. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.

11. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

12. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.