HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/societăți furnizoare de servicii transport marfăHelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/societăți furnizoare de servicii transport marfă.

Pe parcursul anului 2024, HelpAge Moldova implementează programul: Asistență umanitară pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova pe întreg teritoriul R. Moldova, și este susținut financiar de către partenerii HelpAge Moldova, donatori. Obiectivul proiectului este satisfacerea nevoilor urgente de suport, în special a persoanelor în etate refugiate dar și celor localnice.

Concursul

În contextul celor expuse, HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii juridice care va presta servicii de transport de marfă în diferite regiuni ale Republicii Moldova la cererea beneficiarului. Rugăm să pregătiți oferta de preț conform următoarelor criterii:

  • Volumul mărfii 14m³ și greutatea până la 1,5 tone;
  • Volumul mărfii 20m³ și greutatea până la 3,0 tone.

Solicităm ca oferta să conțină prețul per km pe întregul teritoriu în R. Moldova:

Condiții de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  • Disponibilitatea mașinilor la cerere;
  • Experiență de activitate de cel puțin 3 ani.

Depuneți dosarul până la data de 21 februarie 2024.

Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com, cu titlul „Concurs de selectare a unei companii/societăți furnizoare de servicii transport marfă” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge Moldova, R. Moldova, mun. Chișinău, MD2005, str. Bănulescu Bodoni 57/1, of 431. Informații suplimentare puteți solicita la nr. de tel: 022 22 50 98.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza companiile care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această sarcină, fără a fi notificați.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md și https://www.facebook.com/helpagemoldova/.