Cerere de cotații privind achiziționarea Echipamentului informaționalCerere de cotații privind achiziționarea Echipamentului informațional

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                              

  • ID Proiect: P167790
  • Titlul subproiectului: „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”
  • Obiectul achiziției: Echipament informațional

Ref. Nr.: MD-I. CREANGA-406914-GO-RFQ

 IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.MD-MOED-6542-ASF-C-02 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”.

  1. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuite în rezultatul achiziției de Echipament informațional.
  2. IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Lotul nr. 1 Tehnică de calcul

Lotul nr. 2 Echipament de proiecție

Lotul nr. 3 Dispozitiv multifuncțional pentru elaborarea materialelor pentru diseminarea informației

Lotul nr. 4 Dispozitive pentru securitate și comunicare electronică

Lotul nr. 5 Sistem de supraveghere video

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
  2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova

Natalia Cernobai, managerul de achiziții

Tel: 0231 52 473

E-mail: proiect.colegiu@gmail.com

 Web: https://cpic.usarb.md/storage/files/WD9PXY26LVnh35qfKPlg0xwTuGUWtpxZWfHwSJOE.pdf 

 

  1. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată în punctul 5 înainte de 01 martie 2024, ora 1400.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

  

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE SUBPROIECT

 Tatiana Șova ___________________