Cerere de cotații privind achiziționarea Inventarului sportivCerere de cotații privind achiziționarea Inventarului sportiv

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 

 Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                              

  • ID Proiect: P167790
  • Titlul subproiectului: „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”

Obiectul achiziției: Inventar sportiv

  • Nr.: MD-I. CREANGA-403450-GO-RFQ

 IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldovaîn cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-02 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”.

În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de Inventar sportiv.

  1. IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

 

Lotul nr. 1 Inventar sportiv

Lotul nr. 2 Inventar pentru sala de forţă

 

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament deachiziții”),și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
  2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova

Natalia Cernobai, managerul de achiziții

Tel: 0231 52 473

E-mail: proiect.colegiu@gmail.com

Web:

  1. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată în punctul 5 înainte de 29 februarie 2024, ora 14:00.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE SUBPROIECT

TATIANA ȘOVA __________________