Cerere de exprimare a interesului privind Instruire în domeniul Științelor educației „Abordări inovative în domeniul Psihologiei școlare”CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM)

 Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-06 din 24.10.2022

Nr. Referință: MD-AlecuR.Uni-355521-CS-INDV

 Titlul sarcinii: Instruire în domeniul Științelor educației „Abordări inovative în domeniul Psihologiei școlare”

 Proiectul Învățământul Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) și, respectiv, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 011 Ştiinţe ale educaţiei prin dotarea a 6 laboratoare didactice (Laborator didactic pentru învățământul preșcolar, Laboratorul didactic pentru învățământul primar, Laborator instructiv-simulativ Matematica, Laborator instructiv-simulativ Informatica, Laboratorul didactic de geografie, Laboratorul de Biologie), 5 Centre (Centrul de Educație muzicală, Centrul de educație filologică, Centru didactic de istorie și educație pentru societate, Centru de resurse și consultanță Matematica, Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii), 1 Sală de sport, 1 Cabinet al psihologului școlar, 1 Sală polivalentă, 1 Studiou universitar de înregistrări audio video.

Subproiectul EPICoM - „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

 • Crearea de medii de învățare deschise, flexibile și inspiraționale cu abordări interdisciplinare și inovative;
 • Echiparea spațiilor universitare conform standardelor instituțiilor de învățământ preuniversitar;
 • Racordarea formării cadrelor didactice la cerințele pieței muncii;
 • Crearea condițiilor ergonomice pentru consultații metodice specialiștilor din domeniul educațional;
 • Extinderea parteneriatelor cu agenții educaționali din comunitate și de peste hotare;
 • Promovarea profesiunii didactice pentru acoperirea ofertei pieței muncii.

            Serviciile de instruire includ formarea cadrelor didactice pentru consolidarea cunoștințelor și capacităților în domeniul inovațiilor Psihologiei școlare. Grup de instruire – 1 grup de 20 profesori, durata formării 5 zile (8 ore/zi: 4 ore contact direct și 4 ore follow up).

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau poate fi găsiți pe următorul site web:  https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/02/Instruire_Abordari-inovative-in-domeniul-Psihologiei-scolare.pdf

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți invită consultanții eligibili („Consultanți") să-și exprime interesul pentru prestarea serviciilor de formare a cadrelor didactice universitare pentru a multiplica cunoștințele și a consolida capacitățile axate pe abordările inovative din domeniul Psihologiei școlare. Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de formare a cadrelor didactice universitare la subiectului privind „Abordări inovative în domeniul Psihologiei școlare”.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare în domeniul Științe ale educației, Științe sociale și comportamentale sau domenii conexe;
 • experiență de cel puțin 5 ani în predarea cursurilor axate pe abordările inovative în domeniul Psihologiei școlare;
 • experiență de formator în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
 • abilități digitale, în special procesare text, prezentări și utilizare browser;
 • posedarea limbii române Nivelul C1/ maternă (scris și oral);
 • abilități de lucru în echipă și gestionarea echipelor în procesul de training.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 („Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00 - 16:30

mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova. +373 231 52473, e-mail: proiect.usarb@gmail.com

 Cererile trebuie să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 21 februarie, ora 14:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova

Tel/fax: +373 231 52 473

E-mail: proiect.usarb@gmail.com

  

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE PROIECT

PRIȚCAN VALENTINA ___________________