Termen extins: HelpAge International Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/ societăți furnizoare de certificate de valoare (vouchere) pentru produse electronice și electrocasniceTermen extins: HelpAge International Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/ societăți furnizoare de certificate de valoare (vouchere) pentru produse electronice și electrocasnice

 HelpAge International Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/ societăți furnizoare de certificate de valoare (vouchere) pentru produse electronice și electrocasnice

Informații generale

HelpAge International este organizație apărătoare de drepturi și lucrează cu și pentru persoane în etate în mai multe țări ale lumii, inclusiv în R. Moldova. Câteva din domeniile de lucru ale organizației se axează pe integrarea îmbătrânirii în politici publice, promovarea îmbătrânirii active și sănătoase, educația pe tot parcursul vieții, promovarea comunităților prietenoase vârstnicilor, etc. În contextul acestor domenii, HelpAge este partener de implementare al Fondului ONU pentru Populație care susține realizarea activităților Programului național privind îmbătrânirea activă şi sănătoasă pentru anii 2023-2027. În anii 2023-2024 se realizează o serie de activități care își propun să încurajeze APL să dezvolte la nivel local activități și servicii de îmbătrânire activă și sănătoasă, să îmbunătățească accesul persoanelor în etate la digitalizare și servicii publice electronice, să consolideze coeziunea socială dintre localnici și persoane strămutate din Ucraina și să întărească dialogul intergenerațional.

În perioada noiembrie 2023 – martie 2024, HelpAge International implementează proiectul „Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiaților din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova și finanțat de Guvernul Regatului Unit, implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în 10 localități din Moldova.

În perioada ianuarie – februarie 2024 se anunță concurs de selectare a unei companii/ societăți furnizoare de certificate de valoare (vouchere) pentru produse electronice și electrocasnice care sunt gata să emită certificate de valoare (vouchere) în sumă totală de 258 975 MDL cu TVA 0% (documentele confirmative, de scutire TVA, vor fi prezentate ulterior).

Solicităm oferte de la companii pentru achiziție a voucherelor care urmează a fi schimbate pe produse electronice și electrocasnice în următoarele localități:

 1. Sîngerei: or. Sîngerei;
 2. Rezina: or. Rezina;
 3. Telenești: or. Telenești;
 4. Nisporeni: or. Nisporeni;
 5. Ialoveni: or. Ialoveni;
 6. Ștefan Vodă: or Ștefan Vodă;
 7. Călărași: or. Călărași;
 8. Strășeni: s. Cojușna;
 9. Ungheni: or. Ungheni;
 10. Căușeni: or. Căușeni;.

Cerințe

Prețul voucherelor trebuie să corespundă valorii nominale a acestora;

Ofertantul (vânzătorul) se va asigura că se aplică următoarele interdicții:

 • schimbarea voucherului pe bani, inclusiv în cazul returnării produselor achiziționate (dacă acest lucru (returnarea) este prevăzut de lege).

Ofertantul (vânzătorul) va aplica următoarele drepturi:

 • acceptarea returnării produselor (conform reglementărilor în vigoare) și înlocuirea acestora cu produse de aceeași valoare;
 • procurarea de produse cu un preț mai mare decât valoarea nominală indicată în voucher, doar cu achitarea în numerar, de către cumpărător (beneficiar), a diferenței de preț;

Voucherul trebuie să aibă un număr de serie sau un cod QR etc., pe baza căruia să fie posibilă prezentarea unui raport privind utilizarea voucherului de către beneficiar;

Voucherul poate fi utilizat în unitățile comerciale amplasate în: r. Sîngerei: or. Sîngerei; r. Rezina: or. Rezina; r. Telenești: or. Telenești; r. Nisporeni: or. Nisporeni; r. Ialoveni: or. Ialoveni; r. Ștefan Vodă: or Ștefan Vodă; r. Călărași: or. Călărași; r. Strășeni: s. Cojușna; r. Ungheni: or. Ungheni;).

Voucherul poate fi restituit în caz de deteriorare;

Voucherul va avea un termen de valabilitate care nu va depăși 31.12.2024;

Materialul voucherului, dimensiunile, culorile, logo-urile care vor fi amplasate pe acesta - vor fi negociate înainte de încheierea contractului;

Disponibilitatea de a emite voucherele în 5 zile lucrătoare de la data transferului.

Modalitatea de achitare a voucherelor

Plata în avans (înainte de utilizarea voucherelor) a 100% din valoarea totală a contractului;

Toate aspectele legate de metoda de monitorizare și de raportare, vor fi discutate înainte de încheierea contractului.

Dosarul solicitantului trebuie să conțină următoarele informații:

 • Date despre companie: nume, adresă legală, număr de telefon de contact, e-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a entității;
 • Dovada prezenței unităților comerciale în r. Sîngerei: or. Sîngerei; r. Rezina: or. Rezina; r. Telenești: or. Telenești; r. Nisporeni: or. Nisporeni; r. Ialoveni: or. Ialoveni; r. Ștefan Vodă: or Ștefan Vodă; r. Călărași: or. Călărași; r. Strășeni: s. Cojușna; r. Ungheni: or. Ungheni;); fie confirmarea că este posibilă livrarea în aceste comunități, în baza unei comande efectuate pe online (cu achitare prin voucher, iar în caz că suma produsului va depăși valoarea voucher-ului, să fie acceptată și achitarea în numerar a diferenței)
 • Tipurile/valorile de vouchere disponibile (ex. 300 MDL, 500 MDL, 1000 MDL, etc.)
 • Scurtă descriere a capacității tehnice de gestionare a voucherelor și a capacității de raportare a utilizării lunare a acestora de către beneficiari;
 • Valabilitatea ofertei - minim 15 de zile;

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 13 februarie 2024, ora 18:00, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Vouchere”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza companiile care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această sarcină, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.