Anunț de modificare a Documentului de Achiziție nr. MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB din 18.10.2023Anunț de modificare a Documentului de Achiziție  nr. MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB  din 18.10.2023

Anunț de modificare a Documentului de Achiziție

 nr. MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB

 din 18.10.2023

 

Echipament informațional

Nr. CDO:  MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB

 Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

 Subproiectul: „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM

  1. Documentul de achiziție MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB, privind achiziționarea Echipament informațional, emis la data de 18.10.2023 se modifică prin emiterea Amendamentului nr. 1 din 01.12.2023 și Amendamentului nr. 2 din 08.12.2023 , care poate fi accesat urmând link-ul: https://usarb.md/wp-content/uploads/2023/12/Amendamentul-nr.-2-din-08.12.2023.pdf
  2. Pentru detalii contactați Autoritatea Contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Bălți, str. A. Pușkin, 38, MD-3118, Contabilitatea, Secția Planificare Economică, proiect.usarb@gmail.com, tel.: 0231 52-473, Țibuleac Angela, managerul de achiziții.