Cerere de cotații: Ghiduri metodologiceCerere de cotații: Ghiduri metodologice

 Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
 • Obiectul achiziției: Ghiduri metodologice

Ref. Nr.: MD-M. CIACHIR-352887-GO-RFQ

 1. IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-05 din 10.2022 pentru realizarea subproiectului Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractelor atribuire în cadrul achiziției de ghiduri metodologice.
 3. IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat invită operatorii economici eligibili să depună oferte pentru achiziționarea:

Nr.

Denumirea bunurilor

Ghiduri metodologice

Manuale școlare:

Matematica

Букварь

Limba si literatura rusă

Educatia Digitală

Educatia tehnologică

Educația moral spirituală

Educatia muzicala

Educatia plastica

Stiinte

Istoria romanilor si universala

Ghiduri:

Ghidul învățătorului

Suporturi didactice:

Suport didactic

Caiete de lucru:

Matematica

Букварь

Limba rusă

Stiinte

Educație digitală

Caiete de teste:

Teste de evaluare

Acte normative:

Curriculum

Ghid de implementare a curriculumului

Evaluarea criterială prin descriptori

Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori

Standarde de învățare și dezvoltare

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la managerul de achiziții guseinov.igor@gmail.com.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos Lenin, 160, mun. Comrat (biroul 1) sau electronic la adresa de e-mail guseinov.igor@gmail.com înainte de 19 decembrie 2023, ora 13:00.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6 este:

Biroul 1

Igor Guseinov, managerul de achiziții

str. Lenin, 160, mun. Comrat, MD-3801, Republica Moldova

tel.: 0 298 2 60 35

e-mail: guseinov.igor@gmail.com

https://cpcomrat.educ.md/объявления/

Articol adaugat de: Igor Guseinov
Alte articole de la acest autor: