AO Asociatia de Educatie Civica "Viitorul Incepe Azi" organizeaza Concurs pentru selectarea unui agent economic privind achizitionarea voucerilor pentru achizitionarea produselor alimentare si a articolelor de igiena



AO Asociatia de Educatie Civica Viitorul Incepe Azi organizeaza Concurs pentru selectarea unui agent economic privind achizitionarea voucerilor pentru achizitionarea produselor alimentare si a articolelor de igiena

Termenii de referință (ToR)

 

Privind selectarea unui agent economic pentru achiziționarea voucerilor pentru achizționarea produselor alimentare și igienice în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate. Oferirea de servicii prin intermediul echipei mobile”, implementat de Asociația Obștească Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” (AEC) din mun. Ungheni

Context:

AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” implementează în perioada august 2023  - mai 2024 proiectul „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate. Oferirea de servicii prin intermediul echipei mobile”, proiect, care este finanțat de PNUD Moldova.

Scopul proiectului este de a acorda asistență pentru integrarea socio-economică a refugiaților ucraineni și victimelor violenței în familie prin intermediul echipei mobile pentru facilitarea accesului pe piața muncii și către servicii sociale și asigurarea coeziunii sociale în comunitățile din raioanele Ungheni și Călărași.

Scopul prezentului Concurs este achiziționarea de cca 400 voucere de produse alimentare și igienice, care vor fi distribuite gratuit persoanelor, care fac parte din grupul țintă.

Grup țintă: Refugiați ucraineni și victime ale violenței în familie din rândurile refugiaților și cetățenilor moldoveni, locuitori ai comunităților gazdă.

1. În cadrul prezentului Concurs, ofertantul poate depune doar o singură oferă comună (produse alimentare+articole de igienă).

N.B. Lista bunurilor de achiziționat în baza unui voucer, vezi Anexa nr. 1.

2. Costul ofertei va fi calculat în lei moldovenești, la cota TVA 0%  cu drept de deducere, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate Proiectului. Documentele justificative TVA 0% vor fi prezentate câștigătorului la semnarea Contractului. 

3. Cerințe față de ofertanți:

- Persoane juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova;

- Deținerea licenței pentru realizarea produselor alimentare și igienice;

- Rețea dezvoltată de magazine în raioanele Ungheni și Călărași;

- Capacitate tehnică de gestionare a voucerilor valorice.

4. Dosarul ofertantului va include:

- Copia Certificatului de înregistrare și genurile de activitate;

- Certificat privind lipsa datoriilor față de buget;

- Oferta financiară/comercială cu lista bunurilor în MDL conform Anexei nr. 1;

- Certificate de calitate și conformitate pentru produsele oferite.

N.B. Modelul de ofertă, vezi Anexa nr. 2. Modelul de ofertă poate fi solicitat în format electronic la adresa de mail aec.contact.aec@gmail.com

5. Evaluarea ofertelor

La evaluarea ofertelor se va ține cont de:

  • - principiul general cel mai bun raport preț-calitate;
  • - prezența rețelei de magazine  în raioanele Ungheni și Călărași;
  • - condițiile de emitere și deservire a voucerilor;
  • - termenul de valabilitate a voucerilor.

Valoarea ofertelor comerciale va fi valabilă pentru o perioadă de minimum 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Ofertele vor fi evaluate de o Comisiei pentru concurs și achiziții compusă din 3 persoane, creată prin Ordinul Președintelui AEC/coordonatorului de proiect.

În scopul asigurării unei proces corect de selectare a celei mai bune oferte, membrii Comisiei vor semna Declarația privind lipsa conflictului de interes.

  

Ofertantul contractat va realiza activitățile prevăzute pe perioada lunilor decembrie 2023 – mai 2024.

Limba de comunicare în cadrul prezentului Concurs este limba română.

Agenții economici interesați sunt rugați să trimită în format electronic dosarul cu ofera pe adresa: aec.contact.aec@gmail.com.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 18 decembrie 2023, ora 17:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 20 decembrie 2023, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Persoană de contact:

Constatin Stratulat, coordonator proiect, telefon +37369330178

Anexa nr. 1

la Termenii de referință (ToR) privind selectarea unui agent economic

pentru achiziționarea voucerilor pentru achizționarea produselor alimentare și igienice

Produse alimentare și articole de igienă,

care vor putea fi achiziționate în baza unui voucer

Nr

Denumire produs/articol, specificații

Unitate de măsură

Cantitate

 

1.

Zahăr, pachet, 1 kg

buc.

1

2.

Făină de grâu, pachet, 1 kg.

buc.

1

3.

Paste făinoase, pachet, 250 gr

buc.

1

4.

Orez, pachet, 1 kg.

buc.

1

5.

Hrișcă, pachet, 1 kg.

buc.

1

6.

Conservă de pește, 240 gr.

buc.

1

7.

Conservă de carne, 200 gr.

buc.

1

8.

Ulei de floarea soarelui, 1l.

buc.

1

9.

Unt, pachet, 200 gr.

buc.

1

10.

Carne de pasăre

kg.

1

11.

Detergent mașină automat, pachet

kg.

2

12.

Pastă de dinți, 125 gr.

buc.

1

13.

Periuță de dinți

buc.

1

14.

Săpun lichid, 0,5 l

buc.

1

15.

Șervețele umede, 120 piese, pachet

buc.

1

16.

Șampon, 200ml.

buc.

1

Anexa nr. 2

la Termenii de referință (ToR) privind selectarea unui agent economic

pentru achiziționarea voucerilor pentru achizționarea produselor alimentare și igienice

Oferta

către AO Asociația de Educație Civică “Viitorul Începe Azi”

Examinând Termenii de referință (ToR) privind selectarea unui agent economic pentru achiziționarea voucerilor pentru achizționarea produselor alimentare și igienice în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate. Oferirea de servicii prin intermediul echipei mobile”, implementat de Asociația Obștească Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” (AEC) din mun. Ungheni, subsemnatul _______________________

___________________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

oferă și livrează voucere conform speficiațiilor din Anexa nr. 1, după cum urmează:

Nr

Denumire produs/articol, specificații

Unitate de măsură

Cantitate

 

Cost unitate (MDL)

Cost total (MDL)

1.

Zahăr, pachet, 1 kg

buc.

1

   

2.

Făină de grâu, pachet, 1 kg.

buc.

1

   

3.

Paste făinoase, pachet, 250 gr

buc.

1

   

4.

Orez, pachet, 1 kg.

buc.

1

   

5.

Hrișcă, pachet, 1 kg.

buc.

1

   

6.

Conservă de pește, 240 gr.

buc.

1

   

7.

Conservă de carne, 200 gr.

buc.

1

   

8.

Ulei de floarea soarelui, 1l.

buc.

1

   

9.

Unt, pachet, 200 gr.

buc.

1

   

10.

Carne de pasăre

kg.

1

   

11.

Detergent mașină automat, pachet

kg.

2

   

12.

Pastă de dinți, 125 gr.

buc.

1

   

13.

Periuță de dinți

buc.

1

   

14.

Săpun lichid, 0,5 l

buc.

1

   

15.

Șervețele umede, 120 piese, pachet

buc.

1

   

16.

Șampon, 200ml.

buc.

1

   

Costul pentru achiziționarea și livrarea unui voucer constituie: _________________________

(____________________________________________________________________)MDL la

(suma cu litere)

 MDL la cota TVA 0%.

Data completării: ____________                 Ofertant:______________________________

Semnătura, ștampila