Fundația de Binefacere Caritas Moldova în cadrul licitației deschise locale, solicită oferte de preț de la furnizori de produse de vestimentație calde în formă de vouchere (lengerie de corp, set p/u sport flaușate, hanorace calde etc)NiNFundația de Binefacere Caritas Moldova în cadrul licitației deschise locale, solicită oferte de preț de la furnizori de produse de vestimentație calde în formă de vouchere (lengerie de corp, set p/u sport flaușate, hanorace calde etc).

Achiziția dată va avea loc din cadrul proiectului ”Programul de sprijin pe perioada iernii a persoanelor afectate de conflictul din Ucraina aflate în Republica Moldova”ce se implementeză prin suportul financiar de la Caritas Austria, Austrian Development Cooperation și Nachbar in Not (Neighbour in Need).

Proiectul își propune să abordeze multiplele provocări cu care se confruntă refugiații ucraineni, familiile gazdă ale acestora și populația locală vulnerabilă din Moldova. Certificatele/voucherele valorice vor fi distribuite prin echipele mobile ale Caritas Moldova către beneficiarii proiectului, care vor ridica marfa personal de la magazinele furnizorului.

Criteriile de Eligibilitate sunt:

-       să dețină rețea de magazine în toată țara;

-       să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice;

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1) Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, cu sediu în Moldova).

2) Anexa Nr.1 (accesați link)(accesați link), semnată și ștampilată de către ofertant.

Descrierea vouchere: cantitatea totala– 435 buc.(+-8%), preț/voucher – 1500 lei MDL.

În anexă se va menționa tipurile de vestimentație oferite în vouchere, locațiile unde se pot utiliza acestea. Voucherele vor fi emise de către furnizor cu imprimarea logo din proiect (modelul se va transmite ulterior după atribuire contract).

Oferta financiară se va prezenta cu indicarea prețului în MDL cu TVA 20% pentru fiecare poziție separat.

3) Declarația privind statutul ofertantului (accesați link), semnată și ștampilată de către ofertant.

4) Certificatul de înregistrare.

5) Extrasul emis de către bancă cu rechizitele bancare ale ofertantului.

6) Prezentarea ariei de acoperire a rețelelor de magazine.

7) Scrisoare de confirmare a disponibilității de a prezenta la necesitate a raportului privind utilizarea voucherului decătre beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate).

8) Certificate de calitate/conformitate/origine.

Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului: 

Pretul 60%:

– cel mai bun preț;

– reducere;

Calitatea 40%:

– gama larga de haine de iarna;

– calitatea produselor;

– termenul de valabilitate voucherului;

– termenul de pregatire voucherelor;

– rețelele de magazine disponibile la nivel national;

(ii) La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează:
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.


VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 45 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Un potențial ofertant care dorește clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de e-mail: procurement@caritas.md. Caritas Moldova va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri, nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitarea pentru informații suplimentare atît și oferta dumneavoastră conform cerințelor specificate, pot fi adresate şi expediată prin email sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: Caritas Moldova
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1
În atenția: Ecaterina Bugaevscaia
Email: 
procurement@caritas.md

Telefon pentru detalii: +37378800597

Oferta trebuie să fie depusă până la data de 17 noiembrie 2023.