Solicitare de oferte pentru achiziția produselor alimentareSolicitare de oferte pentru achiziția produselor alimentare

Asociația Obștească  „DEMOS” anunță lansarea concursului public de oferte pentru  achiziționarea produselor alimentare în cadrul proiectului „Aid, Education, Integration”, faza II, 2023-2024 cu asistența financiară oferită de „Kindernothilfe” (KNH). 

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, în limita condițiilor prevăzute în Solicitărea de ofertă și Anexa 1. (a se descărca aici). Produsele sunt necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat: distribuirea pachetelor alimentare familiilor vulnerabile din comunitatea locală și familiilor refugiate din Ucraina.

La concurs port participa persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor prevăzute în această cerere de ofertă. 

Perioada pentru informații și clarificări: până la 13 noiembrie 2023.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 16 noiembrie 2023, ora 17:00.

Oferta va fi perfectată conform Anexei 1. a Solicitării de oferte, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail ngo.demos@gmail.com, cu mențiunea: Denumire ofertant_Oferta comercială-produse alimentare.

 

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Agarici Iana

Telefon: 069633813

Email: agariciiana@gmail.com