Tender no. 91175645 for the procurement of vehiclesTender no. 91175645 for the procurement of vehicles

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of vehicles for the National Employment Agency mobile teams, within its project “Strong Businesses and Communities for Moldova”.

The provider shall ensure import (if any) and delivery of goods at the following address: National Employment Agency – 1, V. Alecsandri Str., MD-2009 Chisinau, Republic of Moldova.

To request the technical specifications and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 23.10.2023, mentioning the tender number in the message title.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

-        Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;

-        Certificates of origin for the goods offered;

-        Short description/overview of the company experience and qualification;

-        Contact information for the bidder and responsible person;

-        Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;

-        Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;

-        No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91175645) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau (MD-2001 Chisinau,

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later than 26.10.2023, time 15:00.

 _______________________________________

Tender no. 91175645

de achiziționare a mijloacelor de transport

 Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender de achiziționare a mijloacelor de transport pentru echipele mobile ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în cadrul proiectului “Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova”.

Prestatorul va asigura livrarea, inclusiv vămuirea după caz, a bunurilor la următoarea adresă: ANOFM - str. Vasile Alecsandri 1, MD-2009 Chișinău, Republica Moldova.

Pentru a solicita specificațiile tehnice și pentru eventuale clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de, până la data de 23.10.2023, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.                                                               

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

-        Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;

-        Certificatele de origine a bunurilor oferite;

-        Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;

-        Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;

-        Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;

-        Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;

-        Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91175645) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chișinău (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 26.10.2023, orele 15:00.