Termen extins: HelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering în or. DondușeniTermen extins: HelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering în or. Dondușeni

 A.O. Filiala din Moldova a Organizaţiei non-profit HELPAGE INTERNATIONAL

solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering în cadrul proiectului

„Sprijin alimentar de urgență pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina în Moldova”,

susținut financiar de World Food Programme.

Descrierea serviciului de catering:

 • Prestatorul trebuie să asigure zilnic livrarea hranei la adresa or. Donduseni, str. str. Stefan cel Mare 30, pentru beneficiarii Centrului de Plasament Temporar pentru Refugiati (aprox. 80-90 persoane). Numarul de beneficiari zilnic poate crește sau se poate diminua.
 • Compania câștigătoare va furniza 3 mese calde pe zi (mic dejun, cina, prinz) în baza unui con-tract de prestare a serviciilor de catering încheiat, care va avea o perioadă de valabilitate de 4 luni (cu posibilitatede extindere).
 • Serviciile de catering urmează să fie prestate începând cu 01 noiembrie 2023.
 • Companiile de profil urmează să solicite meniul standard prin transmiterea unui email la adresa indicată mai jos și să transmită oferta financiare per beneficiar/zi.
 • Transportul produselor alimentare va fi realizat cu transport specializat și autorizat ANSA.
 • Prestatorul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agro-alimentare şi pentru prepararea și transportul hranei.
 • Transportul hranei va fi asigurat de către ofertant cu mijloacele sale de transport fără modificarea prețului din propunerea financiară.
 • Transportul şi distribuirea hranei preparate se va face în recipiente închise care să păstreze temperatura alimentelor. Produsele alimentare vor fi livrate fie în vase izoterme sau în caserole biodegradabile. Caserolele din polistiren nu sunt permise.
 • Furnizorul de catering trebuie sa se afla la o depărtare de pina la 30 km de punctul de distributie.

Dosarul aplicatului va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autentificată a certificatului de aviz sanitar valabil și alte documente emise de autoritățile competente.
 • Certificatul/Autorizație transport pentru produse alimentare. Dosarul de aplicare și oferta financiara vor fi expediate la e-mail la adresa officehelpage@gmail.com.

Termen limită de expediere a ofertelor: 20 octombrie 2023, ora 22:00.

Dosarul de aplicare și oferta financiara vor fi expediate la e-mail la adresa officehelpage@gmail.com cu titlul: ”Ofertă de preț pentru servicii de alimentare de tip catering”. 

Informații suplimentare pot fi adresate la adresa de email: officehelpage@gmail.com, sau la nr de tel 079064049