Solicitare Oferta Comerciala Servicii Cateringlogohias

A.O. Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD) din mun. Bălți  lansează invitația de participare la tender cu privire la Servicii Catering.

Achiziționarea serviciilor  are loc în cadrul proiectului “Consolidarea rezilientei socio-economice a femeilor si fetelor afectate de criza refugiatilor din Ucraina” ,finanțat de Guvernul Japoniei , cu sprijinul UN Women Moldova.

 Obiectul contractului de achiziții:

Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale în  prestarea serviciilor de catering, pentru beneficiarii cursurilor de abilitare antreprenorială organizate în localitățile : Dondușeni, Rîșcani, Bălți, Criuleni, Chișinău .

Pentru organizarea acestor activități, vom avem nevoie de servicii de catering:

  • pauză de cafea/ lunch pentru 20 de persoane, la 5 evenimente a cite 10 zile.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va conține următoarele informații:

1. Informații despre ofertant (denumirea companiei / numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, autorizația sanitară de funcționare;

2. Suma ofertei, în Lei Moldovenești.

  • Condiții de livrare a bunurilor: da/nu

3. Lista serviciilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:

  • specificații ale serviciilor oferite;
  • cantitatea (se indică cantitatea care poate fi livrată în termenele de realizare);
  • prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate și total ;
  • Disponibiltatea de prestare a serviciilor la termeni prestabiliți.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 25 septembrie 2023, ora 18:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de email afa.balti.2021@gmail.com,  cu titlul mesajului: „Concurs servicii de catering”. Compania selectată va fi contactată.

Etapele de selecție:

1. Depunere dosarelor : 19.09– 25.09.2023;

2. Analiza dosarelor de către Comisia de  concurs: 26.09.2023;

3. Decizia finală a Comisiei și anunțarea rezultatelor:27.09.2023.

Detalii la numărul de telefon 069900093 Ina Bordeianu.

Doar persoanele selectate vor fi contactate, dosarele incomplete nu se vor evalua.

Vă mulțumim anticipat pentru participare!